Voucher acordat in vederea achizitionarii

de echipamente sportive pentru incurajarea si sprijinirea copiilor in vederea practicarii sportului de performanta

Program prin care se doreste sprijinirea si incurajarea copiilor in practicarea sportului de performanta, prin acordarea unor vouchere destinate achizitionarii de echipamente sportive.

Tichetele sociale se colecteaza si se trimit catre sediul Up Romania – fie prin depunerea personala la sediul nostru, fie prin intermediul curierului, din platforma Up Online. Iti vom rambursa sumele aferente in termenul agreat in contract.

Conditii de inscriere in Program

Pentru Beneficiari - Beneficiarii proiectului trebuie sa fie copii nascuti in perioada 1 ianuarie 2005 – 31 decembrie 2014, care nu au mai fost legitimati la un club sportiv si care se legitimeaza in cadrul unui club sportiv in perioada 8 septembrie - 30 noiembrie 2020.

Pentru Partenerii afiliati – Partenerii afiliati trebuie sa fie unitati comerciale care comercializeaza echipamente sportive si accepta la plata voucherele Up Romania.

Etape si procedura

1. Voucherul in valoare de 300 lei se acorda de la bugetul de stat, prin bugetul M.T.S., in limita bugetului aprobat cu aceasta destinatie pentru anul 2020, si se distribuie de catre cluburile sportive beneficiarilor eligibili.

2. Beneficiarii eligibili pentru a primi voucherul in valoare de 300 lei trebuie sa solicite acordarea acestuia clubului sportiv la care s-au legitimat, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentelor norme si pana la data de 30 noiembrie 2020 inclusiv.

3. Solicitarea acordarii voucherului se face pe baza urmatoarelor documente:
- cerere pentru acordarea ajutorului financiar sub forma de voucher - anexa nr. 1, insotita de:
a. certificat de nastere (original si copie);
b. act de identitate parinte/reprezentant legal (original si copie);
c. legitimatie sportiva (original si copie);
d. declaratie privind acordul prelucrarii datelor cu caracter personal - anexa nr. 4.
- Copiile sunt certificate conform cu originalul de catre persoana desemnata sa primeasca documentele.

4. Cererea de solicitare a acordarii voucherului si declaratia pe propria raspundere se intocmesc de reprezentantul legal/tutorele copilului si se depun in vederea centralizarii la clubul sportiv la care copilul a fost legitimat.

5. Activitatea de acordare a voucherului pentru copii se va implementa de catre cluburile sportive la care copiii sunt legitimati.

6. Verificarea datelor si informatiilor cuprinse in cerere si documentele doveditoare pentru acordarea ajutorului financiar sub forma de voucher, precum si prelucrarea datelor inscrise in cerere se realizeaza de catre personalul cluburilor sportive.

7. Cluburile sportive transmit la D.J.S.T. si la D.S.T.M.B. situatia centralizata a solicitarilor de acordare a voucherului la sfarsitul fiecarei saptamani in care au avut loc solicitari, in format electronic (Excel) si in format letric (document asumat de catre reprezentantul legal al clubului sportiv). Data ultimei transmiteri este 4 decembrie 2020.

8. D.J.S.T. si D.S.T.M.B. transmit la M.T.S. saptamanal in fiecare zi de luni pentru saptamana precedenta situatia centralizata a solicitarilor de acordare a voucherului, in format electronic (Excel). Data ultimei transmiteri este 7 decembrie 2020.

9. Directia sportul pentru toti si programe pentru tineret din cadrul M.T.S. centralizeaza si transmite in maximum 24 de ore necesarul privind comanda pentru emiterea voucherelor la directia suport, respectiv Directia generala economica achizitii investitii si patrimoniu.

Decontarea voucherelor

  • Voucherele trebuie stampilate pe verso;

  • Borderoul de rambursare (modelul Up Romania, se va transmite la inregistrarea contractului);

  • Voucherele in original + borderoul se transmit la adresa: Up Romania SRL, Sos Dudesti-Pantelimon nr 42, Bucuresti, Sector 3

Unde pot fi folosite voucherele

Beneficiarii au la dispozitie o retea diversa si extinsa de magazine din care isi pot achizitiona produsele

Alte solutii Up care te-ar putea interesa

Solutii securizate si de calitate

Emiterea tichetelor cu valoare implica respectarea unor conditii de securitate optima pe care noi le indeplinim cu multa rigurozitate.

1. Perioada de valabilitate.
2. Valoarea.
3. Cadru rezervat denumirii complete a proiectului.
4. Seria.
5. Cod de bare.
6. Microperforatii de siguranta usor de verificat la lumina.
7. Fibre in interiorul hartiei ce apar diferit colorate in functie de tipul de lumina la care sunt expuse (naturala sau UV).
8. Banda cu reflexe variabile (holograma).

9. Microlinii care nu se disting la fotocopiere.
10. Interdictii referitoare la utilizarea tichetelor.
11. Spatiul destinat inscrierii datei si aplicarii stampilei unitatii afiliate unde a fost folosit tichetul.
12. Cerneala fluorescenta care isi schimba culoarea la fotocopiere.
13. Denumirea si sediul social al unitatii emitente, date de contact.