Voucherele Smile-Mobile

Solutia de tratament minim invaziva care corecteaza probleme dentare prin aplicarea de aparate ortodontice mobile

Municipiului Bucuresti prin A.S.S.M.B., respectiv prin Reteaua Cabinetelor Stomatologice Scolare si a medicilor specialisti ortodonti angajati ai A.S.S.M.B. organizeaza Proiectul "SMILE-MOBILE", care prevede acordarea unui sprijin financiar sub forma de vouchere pentru aplicarea de aparate ortodontice mobile.

Proiectul se desfasoara pana la 31 decembrie 2021, iar in cadrul programului se acorda doua tipuri de vouchere:

VOUCHER TIP 1 – „Dosar ortodontic” - valoare 300 lei ce acopera urmatoarele componente:

 • ortopantomograma (OPG);

  teleradiografie de profil;

  fotografii intra si extraorale (realizate atat inainte cat si dupa finalizarea tratamentului ortodontic).VOUCHER TIP 2 – “Confectionare aparat ortodontic mobil” - valoare 400 lei ce acopera urmatoarele componente:

 • confectionare aparat ortodontic mobil incolor sau colorat (arcada superioara sau inferioara), conform planului de tratament primit din partea medicului specialist ortodont

 • turnare amprente si prelucrare modele (soclare) aferente, in doua exemplare (un model de lucru ce va ramane la laboratorul de tehnica dentara si un model de studiu pentru cabinetul medicului specialist ortodont);


Bugetul maxim alocat/beneficiar sub forma de vouchere, este de 1.100,00 lei/beneficiar, suma ce include Voucher-ul de Tip 1 – „Dosar ortodontic” si doua vouchere de Tip 2 - „Confectionare aparat ortodotic mobil”.

Beneficiarii proiectului

Beneficiarii sunt elevi cu varsta intre 7 si 16 ani, cu domiciliul in Municipiul Bucuresti sau viza de resedinta obtinuta cu cel putin 6 luni inainte de depunerea cererii de inscriere in proiect. Acestia sunt identificati cu probleme dentare, in baza indicatiei unui medic specialist ortodont, angajat in cadrul Retelei Cabinetelor Stomatologice Scolare administrate de A.S.S.M.B., privind aplicarea de aparate ortodontice mobile (arcada superioara si/sau inferioara).

Regulamentul Proiectului Smile-Mobile

Informatii utile despre voucherele Smile-Mobile

Gestiunea voucherelor Smile-Mobile de catre afiliat

1

    Beneficiarul selecteaza unitatea afiliata

Reprezentantul legal al minorului selecteaza din lista afiliatilor Unitatea de Specialitate in Imagistica Dentara si Laboratorul de Tehnica Dentara, unde urmeaza sa-i fie efectuate procedurile necesare in vederea aplicarii aparatului ortodontic mobil (arcada superioara si/sau inferioara).

2

Prezentarea la unitatea de specialitate in imagistica, respectiv la laborator a beneficiarului

Reprezentantul legal se prezinta la afiliatul selectat, prezentand: ...

 • Voucherul TIP 1 (pentru unitatea specializata in imagistica), respectiv TIP 2 (pentru laboratorul de tehnica dentara)

 • Decizia de Aprobare a inscrierii in program eliberata de ASSMB

 • Certificatul de nastere si/sau cartea de identitate a elevului (dupa caz)

 • Cartea de identitate a reprezentantului legal


Dosarele ortodontice ale beneficiarilor realizate de Unitatile de Specialitate in Imagistica Dentara vor ramane in cabinetul medicului specialist ortodont.

3

Acceptarea voucherului TIP 1 / TIP 2

a) Verificati daca beneficiarul este indreptatit sa primeasca serviciile, conform deciziei comunicate de catre ASMMB si optiunii proprii exercitate, cu privire la furnizorul de servicii ortodontice. ...

Fotocopii ale deciziilor privind aprobarea dosarelor din proiect, precum si numarul de inregistrare pentru fiecare dosar, vor fi transmise de catre ASSMB catre Unitatile de Specialitate in Imagistica Dentara si Laboratoarele de Tehnica Dentara afiliate, pentru care beneficiarul, prin reprezentantul legal, a optat la aplicarea in proiect.

b) Verificati valabilitatea voucherului, elementele de siguranta si identitatea posesorului

ATENTIE! Beneficiarii nu pot schimba furnizorul de servicii ales initial fara acceptul prealabil al ASSMB. Daca trimiteti la decontare vouchere SMILE-MOBILE incasate de la beneficiari care nu au ales unitatea dumneavoastra, nu veti putea incasa sumele aferente acestor vouchere.

4

Finalizarea procedurilor
Predarea dosarului ortodontic catre ASSMB


Unitatile de Specialitate in Imagistica Dentara se angajeaza sa predea dosarele ortodontice, pe baza de proces verbal de predare-primire, catre A.S.S.M.B, in termen de maximum 7 zile calendaristice, de la data efectuarii investigatiilor imagistice: ...

 • in format electronic pentru arhivare la sediul A.S.S.M.B.

 • un exemplar tiparit care va ramane in cabinetul medicului specialist ortodont


Unitatile de Specialitate in Imagistica Dentara afiliate au obligatia de a transmite A.S.S.M.B. fotografiile intra si extraorale ale minorilor, avand sintagma “CONFORM CU ORIGINALUL”, inainte si dupa inlaturarea aparatului ortodontic mobil. Obligatia subzista si dupa data de 31 decembrie 2021.

Confectionarea aparatelor ortodontice mobile

Laboratoarele de Tehnica Dentara, se angajeaza sa confectioneze un numar de minimum 20 aparate ortodontice mobile/saptamana, conform planului de tratament primit din partea medicului specialist ortodont, inclusiv turnare amprente si prelucrare modele (soclare) aferente, in 2 exemplare:

 • un model de lucru ce va ramane la laboratorul de tehnica dentara

 • un model de studiu pentru cabinetul medicului specialist ortodont

Laboratoarele de Tehnica Dentara, se angajeaza ca vor confectiona si preda aparatele ortodontice mobile, in vederea aplicarii, in termen de maximum 14 zile calendaristice de la primirea planului de tratament.

1

Trimiterea documentelor justificative pentru plata

Afiliatul trimite catre Up Romania pe e-mail, ulterior prin curier: ...

 • Voucher original. Prin email se trimite copie cu viza “Conform cu originalul”

 • Factura per beneficiar privind serviciile medicale effectuate. Prin e-mail se trimite copie purtand viza “Conform cu originalul”

 • Proces verbale de predare-primire dosare ortodontice – copie pe e-mail

 • Formularul de decont model ASSMB

 • Borderou centralizator in format .xls, model Up Romania

2

Validarea documentelor pentru plata si decontarea

Up Romania va transmite catre A.S.S.M.B. un centralizator privind voucherele acordate impreuna cu decontul/beneficiar detaliat, facturile si documentele justificative mai sus mentionate. ...

In termen de maximum 60 de zile de la primirea documentatiei in vederea decontarii, A.S.S.M.B., prin UIP, va verifica documentele si va transmite in scris catre Up Romania centralizatorul cu sumele de platit purtand vizele de CFP si “Bun de Plata”.
Astfel, Up Romania va fi notificata privind suma ce va trebui platita/decontata catre unitatile medicale. Platile se vor face exclusiv in baza acestei notificari, in termenul prevazut in contract. Termenul prevazut in contract curge de la data incasarii de catre Up Romania a sumei aprobata la decontare si virata de catre ASSMB.

Clarificari si completari
In situatia in care documentele transmise spre decontare sunt incomplete/incorect intocmite, A.S.S.M.B. va transmite eventuale solicitari de clarificari si/sau de completari, care vor fi indeplinite in termen de cel mult 5 zile lucratoare. Termenul de clarificare prelungeste cu 5 zile lucratoare de la primirea documentatiei clarificatoare, curgerea termenului initial de 60 de zile prevazut.  

Important! Daca dupa cel mult doua solicitari/completari consecutive realizate conform termenelor mentionate, documentatia nu indeplineste conditiile legale pentru ca facturile sa poata fi decontate, A.S.S.M.B. va emite decizie de respingere de la plata a respectivelor deconturi.

Alte solutii Up care te-ar putea interesa

Solutii securizate si de calitate

Emiterea tichetelor cu valoare implica respectarea unor conditii de securitate optima pe care noi le indeplinim cu multa rigurozitate.

1. Element de identitate vizuala a Primariei Municipiului Bucuresti
2. Denumirea "Programul de stimulare a eliminarii din traficul bucurestean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare prin acordarea de eco-vouchere"
3. Seria numerica
4. Cadru pentru datele de identificare ale beneficiarului: nume, prenume persoana fizica/ denumire persoana juridica si CNP/ CUI/ CIF
5. Valoarea nominala
6. Perioada de valabilitate.
7. Numarul filei eco-voucher din carnet, ce poate fi 1, 2 sau 3

8. Microperforatii de siguranta usor de verificat la lumina
9. Melanj de fibre in interiorul hartiei ce apar diferit colorate in functie de tipul de lumina la care sunt expuse (naturala sau UV)
10. Holograma bimetal ( din cupru si aluminiu), cu reflexii variabile ale carei caracteristici sunt foarte greu de reprodus;
11. Cod de bare
12. Spatiul destinat inscrierii datei si aplicarii stampilei unitatii afiliate unde a fost folosit voucherul.
13. Interdictii referitoare la utilizarea voucherelor, stabilite prin Regulamentul programului.

Emiterea tichetelor cu valoare implica respectarea unor conditii de securitate optima pe care noi le indeplinim cu multa rigurozitate.

1. Element de identitate vizuala a Primariei Municipiului Bucuresti
2. Denumirea "Programul de stimulare a eliminarii din traficul bucurestean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare prin acordarea de eco-vouchere"
3. Seria numerica
4. Cadru pentru datele de identificare ale beneficiarului: nume, prenume persoana fizica/ denumire persoana juridica si CNP/ CUI/ CIF
5. Valoarea nominala
6. Perioada de valabilitate.
7. Numarul filei eco-voucher din carnet, ce poate fi 1, 2 sau 3

8. Microperforatii de siguranta usor de verificat la lumina
9. Melanj de fibre in interiorul hartiei ce apar diferit colorate in functie de tipul de lumina la care sunt expuse (naturala sau UV)
10. Holograma bimetal ( din cupru si aluminiu), cu reflexii variabile ale carei caracteristici sunt foarte greu de reprodus;
11. Cod de bare
12. Spatiul destinat inscrierii datei si aplicarii stampilei unitatii afiliate unde a fost folosit voucherul.
13. Interdictii referitoare la utilizarea voucherelor, stabilite prin Regulamentul programului.