Voucherele SMILE

Solutia de tratament minim invaziv pentru problemele dentare

Descarca si consulta lista completa de parteneri afiliati care accepta vouchere SMILE.

Proiectul "SMILE", organizat de Municipiul Bucuresti prin ASSMB este in derulare pana la 31 decembrie 2020.

Obiectivul acestuia il reprezinta prevenirea afectiunilor dentare care pot fi tratate ortodontic cu rezultate spectaculoase, prin aplicarea de aparate ortodontice fixe, copiilor cu vârste intre 10-17 ani din Municipiul Bucuresti.

Copii ce pot beneficia de sprijinul oferit in cadrul acestui program au domiciliul stabil sau viza de resedinta in Municipiul Bucuresti si este necesar sa aiba adeverinta medicala care atesta o dentitie tratata, fara carii si care poate suporta un tratament de specialitate ortodontic, precum si un document tip eliberat de un medic specialist/primar, in specializarea Ortodontie, din cadrul unitatii medicale de specialitate in aplicarea aparatelor ortodontice fixe, afiliate, cu recomandarea medicala privind necesitatea aplicarii aparatului ortodontic fix.
Programul se desfasoara pe durata a 2 ani si are un numar de 20.000 de beneficiari, respectiv 10.000 beneficiari in anul 2019 si 10.000 de beneficiari in anul 2020.

Sprijinul financiar acordat prin proiect pentru aplicarea unui aparat ortodontic fix, se va acorda sub forma de vouchere dupa cum urmeaza:

VOUCHER TIP 1 - "Amprenta si model de studiu" in valoare de 250 RON  
VOUCHER TIP 2 - "Aparat ortodontic fix cu aplicarea acestuia" in valoare de 370 RON

Bugetul maxim alocat/beneficiar este de 620 lei, sub forma de vouchere, suma ce include model de studiu si aplicarea unei singure arcade (inferioara sau superioara), respectiv 990 lei, sub forma de vouchere, suma ce include, model de studiu si aplicarea ambelor arcade (inferioara si superioara).

Servicii medicale ce nu sunt acoperite de valoarea voucherelor SMILE


Dosarul

Dosarul de ortodontie care implica ortopantomograma (OPG), radiografii de profil, fotografii intra si extraorale, precum si consultatia initiala, necesare stabilirii necesitatii instituirii tratamentului ortodontic demonstrat prin Adeverinta de indicatie aparat ortodontic


Investigatiile medicale

Investigatiile medicale ulterioare (radiografii OPG, teleradiografii de profil, fotografii intra si extraorale, consultatii periodice, fotografii si radiografii ca urmare a inlaturarii aparatului ortodontic fix etc.)


Contravaloarea serviciilor medicale

Contravaloarea serviciilor medicale efectuate care depasesc valoarea voucherelor si/sau alte servicii medicale care nu fac obiectul decontarii

Conditiile de eligibilitate pentru partenerii afiliati SMILE

 Unitatile medicale de specialitate in aplicarea de aparate ortodontice fixe, publice si private trebuie:

 • Sa faca dovada ca au personal medical specializat – documente calificare si autorizatii de libera practica, conform legislatiei in vigoare;

 • Sa faca dovada ca personalul medical implicat detine Asigurare de malpraxis;

 • Sa detina autorizatiile de functionare, conform legislatiei in vigoare;

 • Sa faca dovada ca detin laborator de tehnica dentara sau sa prezinte un contract valabil incheiat cu un prestator pe toata perioada de implementare a proiectului;

 • Sa faca dovada ca nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru, la data semnarii contractului cu operatorul economic – emitent de vouchere;

 • Sa faca dovada existentei sediului social sau punctului de lucru pe raza Municipiului Bucuresti.

 • Afiliatii vor folosi materiale ce respecta standardele de calitate, demonstrate prin certificate de calitate.

  • declaratie pe proprie raspundere + certificate de calitate de la producator (importator);

 • Declaratie pe propria raspundere prin care isi asuma ca pretul cu care va fi afiliat in proiect reprezinta media tarifelor pe ultimele 12 luni – document tip;

 • Sa depuna o declaratie pe propria raspundere ca isi va mentine pretul ferm pe toata perioada de implementare a proiectului;

Procedura de decontare


Documentele trimise de catre Afiliat:

 • factura

 • documente justificative privind interventiile medicale efectuate:

  • vouchere in original, stampilate si cu data completata pe verso;

  • fotografiile intra si extraorale, avand sintagma “conform cu originalul”

 • borderoul de rambursare model SMILE

Facturile emise de Afiliati vor contine detalierea serviciilor medicale efectuate conform tipului de voucher decontat

A.S.S.M.B. prin UIP verifica realitatea, regularitatea si legalitatea documentelor privind decontul/beneficiar si va da vizele "Bun de plata" si "CFP". In caz de neclaritati sau neconformitati, A.S.S.M.B. solicita Up Romania clarificari in scris ce trebuie solutionate in termen de cel mult 5 zile lucratoare, situatie care prelungeste termenul de plata cu perioada de transmitere si primire a clarificarilor.

Informatii utile despre acceptarea la plata a voucherelor SMILE

a) Verificati daca beneficiarul este indreptatit sa primeasca serviciile, conform deciziei comunicate de catre ASMMB si optiunii proprii exercitate cu privire la furnizorul de servicii ortodontice.

 

b) Verificati valabilitatea voucherului, elementele de siguranta si identitatea posesorului


Fotocopii ale deciziilor privind aprobarea dosarelor din proiect, precum si numarul de inregistrare pentru fiecare dosar, vor fi transmise catre unitatea medicala de specialitate in aplicarea aparatelor ortodontice fixe, pentru care beneficiarul prin reprezentantul legal a optat la aplicarea in proiect.

ATENTIE! Beneficiarii nu pot schimba furnizorul de servicii ales initial fara acceptul prealabil al ASSMB. Daca trimiteti la decontare vouchere SMILE incasate de la beneficiari care nu au ales clinica dumneavoastra, nu veti putea incasa sumele care vi se cuvin. Decizia vi se comunica dumneavoastra, la adresa comunicata in contract si beneficiarului. Beneficiarul se va prezenta la sediul dumneavoastra, impreuna cu copilul prezentand: Voucherul, decizia de aprobare emisa de ASSMB si cartea de identitate in original.

Alte solutii Up care te-ar putea interesa

Solutii securizate si de calitate

Emiterea tichetelor cu valoare implica respectarea unor conditii de securitate optima pe care noi le indeplinim cu multa rigurozitate.

1. Perioada de valabilitate.
2. Valoarea.
3. Cadru rezervat referintelor beneficiarului.
4. Seria.
5. Microperforatii de siguranta usor de verificat la lumina.

6.Holograma bimetal ( din cupru si aluminiu), cu reflexii variabile ale carei caracteristici sunt foarte greu de reprodus.
7. Cod de bare.
8. Spatiul destinat inscrierii datei si aplicarii stampilei unitatii afiliate unde a fost folosit voucherul.
9. Interdictii referitoare la utilizarea voucherelor, stabilite prin Regulamentul programului.

1. Perioada de valabilitate. 2. Valoarea. 3. Cadru rezervat referintelor beneficiarului. 4. Seria. 5. Microperforatii de siguranta usor de verificat la lumina.

6.Holograma bimetal ( din cupru si aluminiu), cu reflexii variabile ale carei caracteristici sunt foarte greu de reprodus. 7. Cod de bare. 8. Spatiul destinat inscrierii datei si aplicarii stampilei unitatii afiliate unde a fost folosit voucherul. 9. Interdictii referitoare la utilizarea voucherelor, stabilite prin Regulamentul programului.