Legislatie

Ordin nr. 2876/1452 din 2020

Ordin nr. 2.876/1.452/2020

Pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul II al anului 2020

Publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 23 octombrie 2020

 

Ministerul Finantelor Publice Nr. 2.876 din 21 octombrie 2020

Ministerul Muncii Si Protectiei Sociale Nr. 1.452 din 30 septembrie 2020

 

Avand in vedere prevederile: Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificarile si completarile ulterioare; art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.045/2018; Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2005 privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2006, cu completarile ulterioare,in temeiul art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 15 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, cu completarile ulterioare,

ministrul finantelor publice si ministrul muncii si protectiei sociale emit urmatorul ordin:

Art. 1. Pentru semestrul II al anului 2020, incepand cu luna octombrie 2020, valoarea nominala a unui tichet de masa, stabilita potrivit prevederilor art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.045/2018, nu poate depasi cuantumul de 20,01 lei.

Art. 2. Valoarea nominala stabilita la art. 1 se aplica si pentru primele doua luni ale semestrului I al anului 2021, respectiv februarie 2021 si martie 2021.

Art. 3. Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,                                      Ministrul Muncii si Protectiei Sociale,

Sebastian Ioan Burduja,                                              Victoria Violeta Alexandru

Secretar de stat