Legislatie

Ordonanta de Urgenta nr. 35/2020

Ordonanta de urgenta nr. 35/2020 din 26.03.2020

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 260 din 30/03/2020

privind modalitatea de emitere si prelungirea valabilitatii voucherelor de vacanta, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea COVID-19

 

Avand in vedere evolutia situatiei epidemiologice nationale si internationale determinata de raspandirea COVID-19, efectele acesteia asupra economiei romanesti si in special asupra turismului,

luand in considerare Hotararea Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta nr. 10 din 14 martie 2020 pentru propunerea instituirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei si aprobarea unor masuri suplimentare in vederea gestionarii epidemiei de COVID-19, instituirea starii de urgenta prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei,

avand in vedere prevederile art. 8 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei,

intrucat au fost emise ordonantele militare nr. 1/2020 privind unele masuri de prima urgenta care privesc aglomerarile de persoane si circulatia transfrontaliera a unor bunuri, cu completarile ulterioare, si nr. 2/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare,

tinand cont de faptul ca neluarea unor masuri urgente, cu caracter exceptional, in domeniul social ar putea aduce prejudicii beneficiarilor voucherelor de vacanta,

dat fiind ca aspectele indicate vizeaza interesul public si constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata, care impune adoptarea de masuri imediate prin ordonanta de urgenta,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,


Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1. - Voucherele de vacanta aferente anului 2020 se emit doar pe suport electronic.

Art. 2. - Prin derogare de la prevederile alin. (4) al art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 94/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, perioada de valabilitate a voucherelor de vacanta, emise in perioada martie 2019-decembrie 2019, indiferent de suport, se prelungeste pana la data de 31 mai 2021.PRIM-MINISTRU                                                                                                                                            
LUDOVIC ORBAN

Contrasemneaza:
Ministrul economiei, energiei
si mediului de afaceri,
Virgil-Daniel Popescu
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Victoria Violeta Alexandru
Ministrul finantelor publice,

Vasile-Florin Citu


Bucuresti, 26 martie 2020, Nr. 35.