Eco-vouchere

Programul de stimulare a eliminarii din traficul bucurestean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare.

combatere poluare oras trafic bucurestean eco voucher up romania
combatere poluare oras trafic bucurestean eco voucher up romania
Termenul de valabilitate al eco-voucherelor se prelungeste pana la data de 30.11.2019 si astfel acestea se pot deconta pana la data de 30.04.2020.

Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 377/26.07.2018 pentru aprobarea Programului de stimulare a eliminarii din traficul bucurestean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare a fost modificata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti in data de 17.09.2019.

Descopera partenerii de la care poti achizitiona autovehicule

Descopera partenerii de la care poti achizitiona produse electronice si electrocasnice

Descopera partenerii de la care poti achizitiona mijloace de locomotie eco-friendly

Descarca si consulta lista completa de parteneri afiliati acceptanti de eco-vouchere.
tichet eco voucher up romania eliminare poluare trafic bucurestean

Primaria Municipiului Bucuresti desfasoara un proiect ce isi propune sa diminueze efectele poluarii aerului asupra mediului, cauzate de emisiile de gaze de esapament de la autovehiculele uzate, prevenirea generarii deseurilor si diminuarea efectelor poluarii solului si apei, cauzate de scurgerile de substante periculoase de la autovehicule uzate. 

Pentru aceasta, Primaria Municipiului Bucuresti acorda o finantare nerambursabila sub forma de eco-voucher, pentru achizitionarea unui autoturism nou, a altor mijloace de locomotie noi, obiecte electrocasnice si electronice noi, in schimbul predarii spre casare a unui autovehicul uzat. 

Eco-voucherele pot fi folosite pentru achizitia de produse mai sus mentionate exclusiv in reteaua de unitati comerciale partenere. Detalii despre Regulamentul Programului puteti gasi si pe site-ul PMB.

Cum functioneaza sistemul

Beneficiarii inscrisi in Program primesc eco-vouchere pe care le pot folosi exclusiv in unitatile comerciale participante pentru produsele specificate in Program. Ulterior unitatea comerciala trimite eco-voucherele primite catre Up Romania care va trimite, prin virament, contravaloarea acestora conform contractului agreat.

Avantajele eco-voucherelor

 • Acces la bugete importante, directionate catre un numar limitat de participanti

 • Consultanta specializata pe tot parcursul colaborarii noastre

 
 • Participarea activa la unul dintre cele mai importante programe ecologice organizate de Primaria Municipiului Bucuresti

 • Promovarea gratuita catre beneficiarii acestui program

Inscrierea in program

Selectarea unitatilor comerciale participante la Program se face de catre Up Romania, ca emitent de eco-vouchere, in baza criteriilor de eligibilitate, conform regulamentului Programului. 

Consultati Conditiile de eligibilitate

1. Depunerea dosarului de inscriere a unitatii comerciale participante

2. Validarea unitatilor comerciale participante

3. Ce atrage respingerea dosarului de inscriere

4. Semnarea si afisarea listelor de participanti

5. Obligatiile unitatilor comerciale participante

Depunerea dosarului de inscriere a unitatii comerciale participante

Unitatile comerciale participante in Program vor depune dosarul de inscriere in termen de 10 zile lucratoare de la data comunicata aici si pe site-ul PMB. 
Dosarul de inscriere se depune paginat si opisat, la sediul Up Romania, sau poate fi transmis prin servicii postale cu confirmare de primire/ curierat pe adresa: Soseaua Dudesti - Pantelimon 42, Sector 3, Bucuresti. 

Dosarul de inscriere va avea mentionate pe coperta urmatoarele informatii:  
a) titlul: "Dosar de inscriere unitati comerciale participante in Programul de stimulare a eliminarii din traficul bucurestean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare prin acordarea de eco-vouchere";  
b) denumirea completa a unitatii comerciale si adresa sediului social;  

In situatia transmiterii prin servicii postale/ curierat, plicul, continand dosarul de inscriere, va avea mentionate urmatoarele informatii:  
a) denumirea completa a unitatii comerciale si adresa sediului social;  
b) titlul: "Programul de stimulare a eliminarii din traficul bucurestean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare prin acordarea de eco-vouchere".

Consultati aici continutul dosarului de inscriere 

Validarea unitatilor comerciale participante

In termen de 5 zile lucratoare de la data incheierii perioadei de depunere a dosarului de inscriere, Up Romania verifica existenta, conformitatea si indeplinirea criteriilor de eligibilitate documentelor, in baza grilei de evaluare a conformitatii documentelor si eligibilitatii unitatilor comerciale participante, prevazuta in Anexa nr.6 din Regulament.

Consultati Grila de evaluare aici. 

Ce atrage respingerea dosarului de inscriere


a) cererea de inscriere si documentele ilizibile sau care contin stersaturi ori modificari, precum si cele incomplete sau care contin date si informatii ce se dovedesc neconforme cu realitatea; 
b) lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o alta forma decat cea solicitata sau neprezentarea la termenul stabilit ori iesirea sa din perioada de valabilitate, precum si constatarea de neconcordante in cuprinsul documentelor prezentate; 
c) neindeplinirea unui criteriu de eligibilitate. 

Semnarea si afisarea listelor de participanti

Dupa verificarea dosarului depus, Up Romania pregateste si prezinta Lista unitatilor comerciale participante la Program catre PMB in urmatoarea zi lucratoare, dupa expirarea perioadei de validare a unitatilor comerciale participante la Program, iar in urmatoarele 3 zile lucratoare de la data comunicarii Listei, Up Romania incheie contracte/protocoale de colaborare cu fiecare unitate comerciala inscrisa. 

In urmatoarea zi lucratoare, dupa expirarea termenului semnarii de contracte/protocoale de colaborare, Up Romania actualizeaza si prezinta catre PMB lista unitatilor participante la Program. Aceasta Lista va fi insotita de dosarele unitatilor comerciale acceptate in Program, in original, paginate si opisate, care vor contine si un exemplar original al contractelor/protocoalelor de colaborare incheiate intre operatorul economic - emitent de eco-vouchere si unitatile comerciale participante la Program. 

Lista unitatilor comerciale participante la Program se publica simultan pe pagina de internet a PMB si pe site-ul Up Romania, in termen de maximum 2 zile lucratoare. 

Obligatiile unitatilor comerciale participante

a) sa respecte prevederile Regulamentului; 
b) sa desemneze reprezentantul/reprezentantii legali (prin imputerniciri in forma autentica) care sa indeplineasca toate formalitatile aferente contractului/protocolului de colaborare;  
c) sa comercializeze produsele declarate la inscriere numai prin societatile comerciale, punctele de lucru, pentru care exista contract/protocol de colaborare semnat de catre parti; 
d) sa nu comercializeze produse second-hand in cadrul Programului; 
e) sa pastreze confidentialitatea cu privire la orice date sau informatie, indiferent de suportul pe care acestea sunt stocate si/sau transmise, precum si la orice documente privind beneficiarii eco-voucherelor si Municipiul Bucuresti; 
f) sa accepte filele eco-voucherului ca forma de plata a produselor eligibile, in perioada de valabilitate a acestora;  
g) sa accepte eco-vouchere numai dupa verificarea lor, din punctul de vedere al autenticitatii, integritatii si al concordantei datelor de identitate ale beneficiarului eco-voucherului cu datele de identificare tiparite pe fiecare fila, precum si verificarea oricaror alte date si informatii pe care le considera necesare pentru incheierea si pregatirea decontarii filelor eco-voucherului;  
h) sa nu accepte file ale eco-voucherului rupte, deteriorate, lipite, etc. 
i) sa nu impuna beneficiarului eco-voucherului niciun fel de restrictie privind folosirea acestuia in achizitionarea oricarui produs eligibil prevazut in prezentul Regulament, aflat la vanzare la pretul curent ori in promotie sau soldare; 
j) sa nu creasca in mod artificial pretul produselor comercializate; 
k) in cazul returnarii in termenul legal a produselor achizitionate de catre beneficiarii voucherelor, acestia vor primi produse conform prevederilor prezentului Regulament, (se exclude restituirea contravalorii eco-voucherului in bani); 

Directia Generala de Politie Locala si Control a Municipiului Bucuresti, conform atributiilor sale, poate verifica unitatea comerciala participanta la Program cu privire la respectarea prevederilor prezentului Regulament. 

Constatarea unor abateri grave atrage nulitatea contractului/ protocolului de colaborare. 

Mai multe despre regulile de acceptare, de utilizare si de publicitate

Etapele inscrierii, validarea dosarului si semnarea contractului

altSeo

Decontarea eco-voucherelor

1

In perioada 1-5 ale lunii, magazinele vor transmite pe adresa de e-mail ecovoucher@upromania.ro, copii conform cu originalul dupa documentele de mai jos, pentru toate vanzarile inregistrate in luna anterioara.

 • Eco-voucherele fata/verso;

 • Borderoul de rambursare (modelul Up Romania, se va transmite la inregistrarea contractului);

 • Solicitarea de plata - Anexa 7c;

 • Documentele justificative ale decontarii: CI/BI/CIF, factura, bon fiscal/chitanta, pentru fiecare beneficiar in parte conform Art. 26 din Regulament;

 • Borderoul Centralizator in format .xls editabil – Anexa 7d.

2

Pana in data de 10 ale lunii, magazinele vor transmite, in original, la sediul Up Romania (Soseaua Dudesti-Pantelimon nr. 42, sector 3, Bucuresti), toate documentele transmise pe e-mail.

 • Eco-voucherele in original si Borderoul de rambursare, se vor pune separate intr-un plic.

 • Copiile documentelor justificative vor avea mentiunea "conform cu originalul", semnatura si stampila magazinului afiliat;

 • Anexa 7c solicitarea de plata si Anexa 7d borderoul centralizator se vor semna si stampila de reprezentantul legal, in caz contrar se va transmite si o imputernicire in original.

3

Pana pe data de 20 ale lunii, Up Romania va transmite documentatia primita de la magazinele afiliate catre Primaria Municipiului Bucuresti – Art. 26 din regulament. 

Din acest moment, in 30 de zile lucratoare Primaria va vira contravaloarea eco-voucherelor transmise spre decontare, direct emitentului de eco-vouchere - Art.27 din Regulament. 

Dupa incasarea banilor de la Primaria Municipiului Bucuresti Up Romania va transfera, in termen de maxim 5 zile lucratoare , contravaloarea voucherelor transmise fiecarui magazin conform contractului.

Alte solutii Up care te-ar putea interesa

Specimene si securitate

Emiterea tichetelor cu valoare implica respectarea unor conditii de securitate optima pe care noi le indeplinim cu multa rigurozitate.

specimen fata elemente securitate eco voucher up romania


1. Element de identitate vizuala a Primariei Municipiului Bucuresti
2. Denumirea "Programul de stimulare a eliminarii din traficul bucurestean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare prin acordarea de eco-vouchere"
3. Seria numerica
4. Cadru pentru datele de identificare ale beneficiarului: nume, prenume persoana fizica/ denumire persoana juridica si CNP/ CUI/ CIF
5. Valoarea nominala
6. Perioada de valabilitate.
7. Numarul filei eco-voucher din carnet, ce poate fi 1, 2 sau 3

specimen spate elemente securitate eco voucher up romania


8. Microperforatii de siguranta usor de verificat la lumina
9. Melanj de fibre in interiorul hartiei ce apar diferit colorate in functie de tipul de lumina la care sunt expuse (naturala sau UV)
10. Holograma bimetal ( din cupru si aluminiu), cu reflexii variabile ale carei caracteristici sunt foarte greu de reprodus;
11. Cod de bare
12. Spatiul destinat inscrierii datei si aplicarii stampilei unitatii afiliate unde a fost folosit voucherul.
13. Interdictii referitoare la utilizarea voucherelor, stabilite prin Regulamentul programului.