Legislatie

E simplu sa gasesti informatiile de care ai nevoie

E simplu sa gasesti informatiile de care ai nevoie

Pentru ca tu sa ai acces rapid la informatiile legislative despre acordarea biletelor de valoare, ti-am pregatit toate legile si normele, intr-un singur loc.


Tichete culturale

HG nr 1045 din 2018

Hotararea 1045/2018 clarifică modul in care este aplicata legea care reglementează tichetele culturale, respectiv Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, intrată în vigoare la 01.01.2019.

Ordinul 1780/2805 din 2020

Ordinul 1780/2805 publicat in Monitorul Oficial nr. 286 in 6 aprilie 2020 stipuleaza ca, pentru intervalul calendaristic cuprins intre 1 aprilie 2020 si 31 iulie 2020, valoarea tichetelor culturale care se acorda lunar, respectiv ocazional, este de maxim 160 lei/luna, 320 lei/eveniment. Aceasta prevedere se aplica si pentru lunile august si septembrie 2020.

Norme metodologice de aplicare a legii 165/2018

Tichetele culturale pe suport hartie pot fi acordate salariatilor pentru achitarea biletelor sau abonamentelor la evenimente culturale sau a produselor precum albumele muzicale, filmele sau cartile. Acestea sunt scutite de la plata contributiilor sociale, sunt valabile 1 an de la data emiterii, iar angajatii au obligatia sa returneze tichetele neutilizata pana la data expirarii acestora.

Legea nr 165 din 2018

Legea 165/2018 reglementeaza acordarea si utilizarea biletelor de valoare, conform legii 227/2015 si a actualizarilor ulterioare. Conform acestei legi, tichetele culturale sunt acordate salariatilor indiferent daca au functia de baza sau nu: lunar, in limita a 150 lei sau ocazional, in limita a 300 lei.


Card Cultural

Ordinul 1780/2805 din 2020

Ordinul 1780/2805 publicat in Monitorul Oficial nr. 286 din 6.04.2020 mentioneaza ca, pentru perioada cuprinsa intre 1 aprilie 2020 si 31 iulie 2020, valoarea tichetelor culturale alimentate pe card, lunar sau ocazional, se modifica la 160 lei/luna respectiv 320 lei/eveniment. Aceasta prevedere va ramane in vigoare si in lunile august si septembrie 2020.

Norme metodologice de aplicare a legii 165/2018

Cardurile de cultura pot fi folosite doar pentru achitarea cartilor, filmelor, albumelor muzicale sau a unor bilete sau abonamente de acces la evenimente culturale. Sumele alimentare pe carduri sunt valabile un an de la data incarcarii, iar angajatii au obligatia sa returneze sumele neutilizate si expirate.

Legea nr 165 din 2018

Legea 165/2018 reglementeaza modul de acordare si utilizare a biletelor de valoare, in conditiile legii 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. Conform acestei legi, cardurile de cultura pot fi acordare angajatilor cu sau fara functie de baza si pot fi alimentate cu maxim 150 de lei, lunar, sau maxim 300 de lei, in cazul in care sunt alimentate ocazional cu prilejul unor anumite evenimente speciale.

Hotararea nr. 1045 din 2018

Hotararea guvernamentala 1045/2018 vine cu completari privind modul de aplicare a legii ce reglementează tichetele valorice, respectiv Legea nr. 165/2018 pentru acordarea biletelor de valoare, intrata in vigoare in prima zi a anului 2019.


Card cadou

Norme metodologice de aplicare a legii 165/2018

Cardurile cadou sunt bilete de valoare electronice acordate salariatilor, indiferent daca au functia de baza sau nu, in limita a 5% din fondul total de salarii, si altor categorii de beneficiari pentru campaniile de marketing, distributie, protocol sau publicitate. Suma alimentata pe card este multiplu de 10 lei si este valabila un an de la data emiterii. Angajatul are obligatia sa restituie sumele nefolosite si expirate.

Legea nr 165 din 2018

Legea 165/2018 reglementeaza modul de acordare si utilizare ale biletelor de valoare in conditiile legii 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Conform acestei legi, cardurile cadou sunt acordate angajatilor sau partenerilor, iar alimentarea lor se face periodic. Sumele alimentate pe carduri de catre angajator sunt scutite de contributii sociale si impozit pe venit, in limita a 150 lei pentru fiecare angajat si copil minor al acestuia, atunci cand sunt oferite cu ocaziile specific precizate in lege, sau de contributii sociale cand sunt oferite in cazul altor evenimentelor prevazute in Contractul colectiv de munca sau altor persoane decat angajatii. Cardul cadou poate fi folosit doar pentru achizitionarea de produse in reteaua de parteneri afiliati ai emitentului.

HG nr 1045 din 2018

Hotararea guvernamentala 1045/2018 reglementeaza modul de aplicare a noii legi privind acordarea cardurilor cadou, respectiv Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, intrata in vigoare la 1 Ianuarie 2019.


Tichete de masa

Legea nr. 24 din 2020

Legea 24 din 20 martie 2020 modifica art. 14 din Legea 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare. Astfel, suma maxima a unui tichet de masa cuvenit pentru fiecare zi lucrata devine 20 lei.

Legea nr 165 din 2018

Legea 165/2018 reglementeaza modurile de acordare si utilizare ale biletelor de valoare in conditiile prevazute de legea 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. Conform acestei legi, tichetele de masa le sunt acordate lunar angajatilor, in cuantumul zilelor lucrate, au valoarea maxima de 15.18 lei/zi lucrata si pot fi folosite doar pentru achitarea mesei sau a produselor alimentare in reteaua de parteneri afiliati emitentului.

Norme metodologice de aplicare a legii 165/2018

Tichetele de masa pe suport de hartie le pot fi acordate doar salariatilor, la functia de baza, pentru achitarea produselor alimentare. Sunt valabile in anul calendaristic in care au fost emise, cu exceptia celor emise in perioada 1 noiembrie - 31 decembrie, care pot fi folosite si in anul urmator. Angajatii au obligatia sa returneze tichetele, daca acestea nu au fost cuvenite, la sfarsitul fiecarei luni, la incetarea contractului de munca sau la expirarea perioadei de valabilitate

HG nr 1045 din 2018

Hotararea 1045/2018 clarifica modul de aplicare a noii legi ce reglementeaza tichetele, respectiv Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, intrata in vigoare la 01.01.2019.


Carduri de masa

Legea nr. 59 din 2020

Conform legii 59/2020, publicata in Monitorul Oficial din 19 mai 2020, angajatorii pot acorda tichete de masa pe suport electronic si salariatilor ale caror contracte de munca sunt suspendate.

Legea nr 165 din 2018

Legea 165/2018 reglementeaza acordarea si utilizarea biletelor de valoare in conditiile legii 227/2015, cu actualizarile ulterioare. Conform acestei legi, cardurile de masa sunt alimentate in ultima decada a fiecarei luni cu contravaloarea tichetelor cuvenite pentru acea luna, conform numarului de zile lucrate. Suma maxima cuvenita pentru fiecare zi lucrata este 15.18 lei, iar aceasta poate fi folosita doar pentru achitarea mesei sau a produselor alimentare in reteaua de restaurante si comercianti afiliata emitentului.

Legea nr. 24 din 2020

Legea 24, intrata in vigoare la 01.04.2020, modifica articolul 14 din Legea 165 pe 2018 care reglementeaza conditiile de acordare si utilizare a tichetelor valorice, mai exact valoarea maximala a unui tichet alimentat pe cardul de masa care creste de la 15.18 lei la 20 lei.

Norme metodologice de aplicare a legii 165/2018

Cardurile de masa le pot fi oferite doar salariatilor, la functia de baza, pentru achitarea produselor alimentare. Sumele alimentare pe carduri sunt valabile in anul calendaristic in care au fost emise, cu exceptia celor incarcate in perioada 1 noiembrie - 31 decembrie, care pot fi folosite si in anul urmator. Angajatii au obligatia sa returneze sumele care nu au fost cuvenite la sfarsitul fiecarei luni, la incetarea contractului de munca sau la expirarea perioadei de valabilitate.

HG nr 1045 din 2018

Hotararea 1045/2018 aduce completari privind modul de aplicare a noii legi ce reglementeaza tichetele valorice, respectiv Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, din 1 ianuarie 2019.


Tichete cadou

Legea nr. 165 din 2018

Legea 165/2018 reglementeaza modurile de acordare si utilizare ale biletelor de valoare in conditiile prevazute de legea 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. Conform acestei legi, tichetele de masa le sunt acordate lunar angajatilor, in cuantumul zilelor lucrate, au valoarea maxima de 15.18 lei/zi lucrata si pot fi folosite doar pentru achitarea mesei sau a produselor alimentare in reteaua de parteneri afiliati emitentului.

Norme metodologice de aplicare a legii 165/2018

Tichetele cadou sunt bilete de valoare acordate salariatilor, indiferent daca au functia de baza sau nu, in limita a 5% din fondul de salarii, dar si altor categorii de beneficiari, pentru campaniile de marketing, studii de piata, protocol sau publicitate. Valoarea nominala a unui tichet cadou este de 10 lei, sau multiplu de 10, in limita a 50 de lei. Tichetele sunt valabile timp de un an de la data emiterii. Angajatul are obligatia sa restituie tichetele expirate.

HG nr 1045 din 2018

Hotararea guvernamentala 1045/2018 aduce completari privind modul de aplicare a noii legi ce reglementeaza acordarea tichetelor cadou, respectiv Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, intrata in vigoare in prima zi a anului 2019.


Vouchere de vacanta pentru companii

Ordonanta de Urgenta nr. 35/2020

Conform OUG numar 35 din 2020, perioada de valabilitate a voucherelor de vacanta emise in intervalul martie 2019 – decembrie 2019 se prelungeste pana finalul lunii mai 2021, iar voucherele de vacanta emise in anul 2020 vor fi oferite exclusiv pe suport electronic.

OUG nr 8 din 2009

Conform OUG 8/2009, cu completarile si modificarile ulterioare, voucherele de vacanta sunt scutite de plata contributiilor sociale si sunt acordare de catre operatorii economici angajatilor cu contract individual de munca, in cuantumul a maximum 6 salarii de baza minime brute (13.380 lei). Pot fi utilizate pentru achitarea serviciilor turistice de la unitatile de cazare din reteaua de afiliati a emitentului.

Norme metodologice de aplicare a OUG 8/2009

Actualizate la 26.01.2018, normele metodologice de aplicare a ordonantei de urgenta 8/2009 prevad ca valoarea nominala a unui voucher de vacanta poate fi de 50 lei sau 100 lei, ca termenul de valabilitate al acestora este de 1 an de la data imprimarii si ca pot fi folosite doar de catre beneficiarul care le-a primit, pentru achitarea serviciilor mentionate in lege, cu obligatia returnarii voucherelor necuvenite.


Carduri de vacanta pentru companii

Ordonanta de Urgenta nr. 35/2020

Conform Ordonantei de urgenta 35/2020, termenul de valabilitate al voucherelor de vacanta alimentate pe carduri in intervalul martie 2019 – decembrie 2019 se prelungeste pana la finalul lunii mai 2021, iar voucherele de vacanta aferente anului 2020 vor fi oferite exclusiv pe cardul de vacanta.

OUG nr 8 din 2009

Conform OUG 8/2009 cu actualizarile ulterioare, cardul de vacanta este scutit de plata contributiilor sociale si este acordat de catre companii salariatilor la functia de baza. Acesta poate fi alimentat cu valoarea a maximum 6 salarii de baza minime brute (13.380 lei) si poate fi utilizat pentru achitarea pachetelor turistice care includ obligatoriu o noapte de cazare, de la partenerii afiliati la reteaua emitentului.

Norme metodologice de aplicare a OUG 8/2009

Actualizate in luna ianuarie 2018, normele metodologice de aplicare a OUG 8/2009 prevad ca valoarea totala alimentata pe cardurile de vacanta sa fie o suma multiplu de 50 lei sau de 100 lei. De asemenea, precizeaza ca termenul de valabilitate este de 1 an de la data incarcarii si ca sumele incarcate pot fi folosite doar de catre utilizatorul cardului pentru achitarea serviciilor stabilite in lege, cu obligatia de a returna sumele necuvenite.


Vouchere de vacanta pentru institutii publice

Ordonanta de Urgenta nr. 35/2020

Conform OUG 35/2020, perioada de valabilitate a voucherelor de vacanta emise in perioada martie 2019 – decembrie 2019 se prelungeste pana la 31 mai 2021, iar tichetele de vacanta aferente anului 2020 vor fi oferite exclusiv pe cardul de vacanta.

OUG nr 8 din 2009

Conform OUG 8/2009 cu completarile si modificarile ulterioare, voucherele de vacanta sunt acordate de catre Institutiile Publice pana in anul 2020, in limita sumelor prevazute in buget si in cuantumul de 1.450 lei pentru fiecare angajat. Acestea pot fi folosite pentru achitarea serviciilor turistice de la unitatile de cazare din reteaua de afiliati a emitentului.

Norme metodologice de aplicare a OUG 8/2009

Actualizata la 26.01.2018, norma metodologica de aplicare a OUG 8/2009 prevede ca valoarea nominala a unui voucher de vacanta sa fie multiplu de 50 lei, in limita a 100 lei. Termenul de valabilitate al acestuia este de 1 an de la data emiterii. Voucherele pot fi folosite doar de catre beneficiar, pentru achitarea serviciilor turistice mentionate in lege. Voucherele necuvenite sau expirate trebuie returnate.


Carduri de vacanta pentru institutii publice

Ordonanta de Urgenta nr. 35/2020

Conform Ordonantei de urgenta cu numarul 35 din 2020, termenul de valabilitate al voucherelor alimentate pe cardul de vacanta in perioada martie 2019 – decembrie 2019 se prelungeste pana la 31 mai 2021, iar voucherele de vacanta aferente anului 2020 vor fi emise exclusiv pe suport electronic.

OUG nr 8 din 2009

Conform OUG 8/2009 cu actualizarile ulterioare, cardul de vacanta este scutit de plata contributiilor sociale si este acordat de catre companii salariatilor la functia de baza. Acesta poate fi alimentat cu valoarea de 1.450 lei si poate fi utilizat pentru achitarea pachetelor turistice, care includ obligatoriu o noapte de cazare si sunt luate de la partenerii afiliati la reteaua emitentului.

Norme metodologice de aplicare a OUG 8/2009

Actualizate in prima luna a lui 2018, normele metodologice de aplicare a OUG 8/2009 prevad ca valoarea totala alimentata pe cardurile de vacanta sa fie o suma multiplu de 50 lei si ca aceasta poate fi folosita doar de catre beneficiarul cardului pentru achitarea serviciilor stabilite in lege, acesta avand obligatia sa returneze sumele necuvenite sau expirate. Termenul de valabilitate al sumelor de pe card este de 1 an de la data incarcarii.


Tichete sociale pentru gradinita

Legea nr. 248 din 2015

Legea 248/2015, cu completarile si modificarile ulterioare, prevede acordarea de tichete sociale pentru gradinita cu scopul de a stimula participarea in invatamantul prescolar a copiilor proveniti din familii defavorizate si de a mari accesul la educatie al acestora. Conform legii, stimulentul in valoare de 50 lei este acordat la cererea unuia dintre parinti sau a tutorelui legal beneficiarilor cu varsta cuprinsa intre 3 si 6 ani, cu conditia ca venitul lunar per membru de familie sa nu depaseasca dublul venitului minim garantat.

Norme metodologice de aplicare a legii 248/2015

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.248/2015 privind incurajarea participarii la invatamantul prescolar a copiilor proveniti din familii defavorizate si procedura de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita.

HG nr 15 din 2016

Hotararea guvernamentala pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.248/2015 privind incurajarea participarii la invatamantul prescolar a copiilor proveniti din familii defavorizate si procedura de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita.


Tichete de cresa

Legea nr 165 din 2018

Legea 165/2018 reglementeaza modul de acordare si utilizare a biletelor de valoare in conditiile prevazute de legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Conform acestei legi, tichetele de cresa sunt acordate angajatilor pentru cresterea copilului in varsata de pana la 2 ani, respective 3 ani, in cazul unui copil cu handicap pentru achitarea taxelor de cresa, in limita a 450 lei/ luna pentru fiecare copil.

Norme metodologice de aplicare a legii 165/2018

Tichetele de cresa sunt acordate doar angajatilor care sunt parinti sau tutore legale, ce nu beneficiaza de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului. Tichetele sunt valabile un an de la emitere, valoarea nominala a acestora este de 10 lei sa multiplu de 10 in limita a 100 lei, se cumuleaza cu alocatia de stat si pot fi folosite doar pentru achitarea creselor afiliate la reteaua de parteneri a emitentului. Angajatul are obligatia sa returneze tichetele nefolosite care au expirat.

HG nr 1045 din 2018

Hotararea guvernamentala 1045/2018 explica modul de aplicare a noii legi ce reglementeaza tichetele de cresa, mai precis Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, intrata in vigoare la 01 Ianuarie 2019.