Legislatie

HG nr 1045 din 2018

Hotarare nr. 1045 din 28/12/2018

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 24 din 09/01/2019


Hotararea nr. 1045/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoareIn temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificarile si completarile ulterioare,


Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.


Art. 1. - Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, denumite in continuare norme.


Art. 2. - (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 3.000 lei nerespectarea de catre unitatile afiliate a obligatiilor prevazute la art. 29 alin. (1) lit. b) si d) din norme.

(2) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 4.000 lei nerespectarea de catre unitatile afiliate a obligatiilor prevazute la art. 29 alin. (1) lit. a) si c) din norme.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) si (2) se fac de catre personalul cu atributii de control, imputernicit in acest sens, din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, Ministerului Turismului, Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, dupa caz.


Art. 3. - Contraventiilor prevazute la art. 2 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


Art. 4. - Pana la data de 1 ianuarie 2021, prevederile prezentei hotarari nu se aplica voucherelor de vacanta.


Art. 5. - (1) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga:

a) Hotararea Guvernului nr. 23/2015 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 54 din 22 ianuarie 2015;

b) Hotararea Guvernului nr. 1.317/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 823 din 6 octombrie 2006.

(2) La data de 1 ianuarie 2021 se abroga Hotararea Guvernului nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 145 din 9 martie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare.


_____________________


PRIM-MINISTRU: VASILICA-VIORICA DANCILA


Contrasemneaza:

Ministrul finantelor publice, Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii si justitiei sociale, Marius-Constantin Budai

Ministrul turismului, Bogdan Gheorghe Trif

Ministrul culturii si identitatii nationale, Valer-Daniel Breaz


________________


Bucuresti, 28 decembrie 2018.

Nr. 1.045.