Programul O sansa la viata – FIV Craiova

privind acordarea unui sprijin financiar cuplurilor infertile din municipiul Craiova pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro.

Obiectivul programului este cresterea natalitatii in randul populatiei de pe raza Municipiului Craiova, prin acordarea unui sprijin financiar in valoare 13800 lei/cuplu, sub forma de vouchere, pentru efectuarea procedurilor de fertilizare in vitro.

Pentru a face parte din program, cuplurile trebuie sa aiba un diagnostic de afectiune incompatibila cu reproducerea pe cale naturala, primit de la un medic specialist in obstetrica-ginecologie cu competenta in tratamentul infertilitatii cuplului si in reproducere umana asistata medical.

Sprijinul financiar este acordat sub forma a doua vouchere, pentru medicamente si pentru proceduri medicale de fertilizare in vitro, totalizand suma de 13800 lei.

Voucherele pot fi folosite in unitati sanitare publice si private acreditate de Agentia Nationala de Transplant pentru fertilizare in vitro.


Valoarea voucherelor FIV Craiova

Valoare vouchere: 4.600 de lei pentru tratamentul medicamentos si 9.200 de lei pentru proceduri medicale.

Regulamentul Programului “O sansa la viata" – FIV Craiova.

Lista partenerilor afiliati in Programul “O sansa la viata” – FIV Craiova

Urmareste lista unitatilor in care pot fi folosite voucherele FIV Craiova O sansa la viata – farmacii pentru procurarea tratamentului medicamentos de stimulare si unitati sanitare publice si private pentru realizarea procedurilor necesare fertilizarii in vitro.

Lista afiliati

Criterii de inscriere in program

Inscriere beneficiari

Pentru a putea participa la programul “O sansa la viata", cuplurile trebuie sa respecte criteriile de eligibilitate stabilite in Regulamentul programului.

 

Inscriere afiliati

Toti afiliatii care doresc sa participle la program, atat farmaciile cat si unitatile sanitare, trebuie sa respecte criteriile de eligibilitate din regulament.

Criteriile de eligibilitate pentru pacienți în vederea includerii în proiectul "O șansă la viață - FIV" sunt:

 • AMH >1, excepție făcând femeile sub 35 de ani pentru care AMH-ul nu este criteriu de excludere;

 • cuplu autolog sau cupluri în care partenerul suferă de azoospermie (nu se exclud procedurile cu sperma donată);

 • indice de masă corporală al partenerei între 20 – 30;

 • vârsta partenerei între 24 – 45 de ani.

 • Cuplul are domiciliul stabil în municipiul Craiova de cel puțin 3 ani.

Up Romania raspunde tuturor solicitarilor pentru afiliere in conformitate cu criteriile si regulile cerute de Municipiul Craiova prin Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe Craiova.

Criteriile care vor sta la baza selecției farmaciilor de către operatorul economic-emitent de vouchere sunt următoarele:

CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU SELECTAREA FARMACIILOR PARTENERE

 • Farmacia să fie autorizată conform legii;

 • Să facă dovada comercializării în ultimul an fiscal a următoarelor medicamente:

  1. - Medicamente de stimulare: folitropina alfa, folitropina beta, folitropina delta, corifolitropina, alfa-corifollitropina, menotropin, lutropina alfa;

  2. - Medicamente de inhibiție: triptorelinum, cetrorelix, ganirelix;

  3. - Medicamente de declanșare: gonadotrofina corionica umana, gonadotropina corionica alfa, triptorelinum.

 • Prețurile practicate pentru comercializarea medicamentelor prezentate mai sus sunt cele înscrise în Catalogul național al prețurilor la medicamentele de uz uman eliberate cu prescripție medicală, autorizate de punere în piață, aprobat de Ministerul Sănătății.


În baza derulării procedurii de selecție se vor stabili farmaciile care vor deveni partenere în proiect. Farmaciile partenere vor fi notificate în scris de către operatorul economic-emitentul de vouchere privind încadrarea în cadrul proiectului „O Șansă la Viață - FIV”.

Lista farmaciilor partenere în proiect va fi afișată pe website-ul Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe Craiova, pe website-ul operatorului-emitent de vouchere, pe site-urile farmaciilor și pe website-ul Primăriei Municipiului Craiova.

Criteriile care vor sta la baza selecției de către operatorul economic-emitentul de vouchere a unităților sanitare publice și private acreditate de către Agenția Națională de Transplant pentru fertilizare in vitro, sunt următoarele:

 • Să dețină acreditare valabilă pentru activitatea de prelevare de celule reproductive umane, pentru banca de celule reproductive (procesare, conservare, stocare și distributie) și utilizare de celule umane în scop terapeutic (fertilizare in vitro) emisă în condițiile legii;

 • Să facă dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical, atât pentru unitatea sanitară, cât și pentru personalul medico-sanitar angajat, valabilă la data includerii în proiectul „O Șansă la Viață - FIV”, cu obligația de a o reînnoi pe toată perioada derulării proiectului;

 • Să facă dovada plății la zi a contribuției la Fondul pentru Asigurări Sociale de Sănătate și a contribuției pentru concedii și indemnizații, efectuată conform prevederilor legale;

 • Să dețină documente doveditoare prin care personalul medico-sanitar iși exercită profesia în cadrul unității sanitare;

 • Să fi realizat anual minimum 100 de proceduri fertilizare in vitro și embriotransfer, în ultimii doi ani calendaristici, fapt demonstrat prin raportarea către Agenția Națională de Transplant de către unitatea sanitara public/ privată SAU medicul specialist în obstetrică-ginecologie cu competență în tratamentul infertilității cuplului și reproducere umană asistată medical cu care unitatea sanitară deține o formă de colaborare legală. Rata de sarcini demonstrată să fie de peste 25 la suta din numarul total de proceduri realizate.


Personalul medical din cadrul unității sanitare să dețină documente, valabile la data includerii în proiectul „O Șansă la Viață - FIV” care certifică exercitarea profesiei conform reglementărilor legale în vigoare, după cum urmează:

 • Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România/Colegiul Medicilor din Municipiul Craiova pentru medici;

 • Certificat de competență sau atestat de studii complementare în domeniul tratamentului infertilității cuplului și reproducerii umane asistate medical pentru medicii de specialitate obstetrică-ginecologie;

 • Certificat de competență în domeniul embriologiei umane emis de o autoritate europeană - pentru embriologi, acreditată internațional;

 • Autorizația de liberă practică pentru personalul mediu sanitar;

 • Certificatul de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România pentru personalul mediu sanitar valabil la data includerii în proiectul „O Șansă la Viață - FIV”

În baza derulării procedurii de selectie, se vor stabili unitățile sanitare care vor deveni partenere în proiect. Unitățile sanitare partenere vor fi notificate în scris de către operatorul economic-emitentul de vouchere privind încadrarea în cadrul proiectului „O Șansă la Viață - FIV”

Lista unităților sanitare partenere în proiect va fi afisata pe website-ul Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe Craiova, pe website-ul operatorului-emitent de vouchere, pe site-urile unităților sanitare și pe website-ul Primăriei Municipiului Craiova.

Acceptarea voucherelor FIV – O sansa la viata

BENEFICIARI

 • Folositi voucherele in termenul de valabilitate inscris pe ele

 • Aveti grija de voucherele primite – nu le indoiti, capsati, perforati sau deteriorati

 • Nu puteti primi contravaloarea in bani a voucherelor

 • Nu primiti rest in lei la plata cu voucherele

 • Asigurati-va ca datele inscrise pe voucher corespund cu datele din actul de identitate

 

PARTENERI AFILIATI

 • Verificati valabilitatea si autenticitatea voucherului, pe baza specimenului primit la acceptarea in cadrul programului

 • Solicitati-le beneficiarilor actul de identitate si verificati datele inscrise pe voucher

 • Nu acordati rest pentru plata medicamentelor si a serviciilor medicale cu cost mai mic decat valoarea voucherelor

 • Pentru fiecare beneficiar, realizati o factura unde sunt trecute toate achizitiile realizate de acesta cu voucherul primit

 • Stampilati si treceti data pe fiecare voucher pentru care doriti rambursarea contravalorii in bani

Utilizarea voucherelor FIV – O sansa la viata

UTILIZAREA VOUCHERULUI PENTRU TRATAMENTUL MEDICAMENTOS

Pentru folosirea voucherului pentru tratamentul medicamentos, adresati-va personalului medical din cadrul clinicii. Acesta, in baza unei consultatii de specialitate, va recomanda tratamentul medicamentos.

ADRESATI-VA FARMACIEI PENTRU CARE ATI OPTAT LA INSCRIEREA IN CADRUL PROGRAMULUI SI PREZENTATI:

 • Voucher, etapa I, pentru tratamentul medicamentos;

 • Carte de identitate;

 • Reteta eliberata de medicul specialist, semnata de catre dumneavoastra.

In situatia in care tratamentul medical prescris depaseste valoarea voucherului (4.600 de lei), costurile sunt suportate integral de catre beneficiar.

In situatia in care tratamentul medical achizitionat cu voucherul este mai mic decat 4.600 de lei (valoarea acestuia), nu veti primi rest in bani.

UTILIZAREA VOUCHERULUI PENTRU PROCEDURI MEDICALE

Pentru realizarea interventiei medicale, va adresati clinicii pentru care ati optat, prezentand:

 • Cartea de identitate;

 • Voucher, etapa II, pentru proceduri medicale.


Daca in urma punctiei ovariene, ovocitele nu se fertileaza sau nu exista embrioni, nu veti mai beneficia din partea clinicii de embriotransfer.

Contravaloarea altor servicii medicale efectuate la recomandarea specialistilor in scopul evaluarii suplimentare, imbunatatirii ratei de succes sau prevenirii unor complicatii trebuie suportate de dumneavoastra.

LISTA SERVICIILOR MEDICALE PE CARE NU LE PUTETI ACHIZITIONA CU VOUCHERELE PENTRU PROCEDURI MEDICALE SUNT:

 • investigatii paraclinice preliminare (stabilite de fiecare unitate sanitara conform propriului protocol, daca sunt depistate afectiuni ce pot afecta evolutia tratamentului sau sarcinii);

 • diagnostic genetic al embrionilor;

 • crioconservarea ovocitelor, spermei sau embrionilor;

 • recoltarea chirurgicala a spermatozoizilor.

Decontarea voucherelor FIV – O sansa la viata

Partenerii afiliati transmit la sediul Up Romania documentele aferente obtinerii decontului, pana la data de 5 a fiecarei luni

 • Voucherele in original, stampilate si cu data completata pe verso

 • Factura aferenta produselor si serviciilor medicale pe care fiecare beneficiar le-a achizitionat cu aceste vouchere

 • Certificat de conformitate

 • Borderoul de rambursare completat si primit la semnarea contractului sau apeland serviciul de Relatii Afiliati, de luni pana vineri in intervalul 08:30-17:39: 021.402.82.23. Completati borderou corespunzator proiectului in cadru caruia transmiteti spre decontare voucherele.

Up Romania transmite

        pana pe data de 8 ale lunii catre Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale si Crese Craiova un centralizator privind voucherele acordate in luna anterioara impreuna cu decontul per beneficiar detaliat.

Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale si Crese Craiova verifica documentele de decont si acorda bun de plata.

Up Romania e notificata privind suma de plata pentru fiecare partener afiliat.

Up Romania transfera sumele aprobate de Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale si Crese Craiova in conturile unitatilor afiliate.

Nicio cheltuiala nu se va deconta fara o notificare scrisa.

Flux pentru decontare vouchere pentru
tratamentul medicamentos

Flux pentru decontare vouchere pentru
proceduri medicale

FLUX PENTRU DECONTAREA VOUCHERELOR PENTRU TRATAMENTUL MEDICAMENTOS

 • Etapa 1 reprezintă cuantumul cheltuielilor tratamentului medicamentos pentru stimulare ovariana sub forma de un voucher în valoare de 4.600 lei, denumit Voucher medicamente

 • Beneficiarul se va adresa personalului medical din cadrul clinicii, care în baza unei consultații de specialitate recomandă tratamentul medicamentos.

 • Beneficiarul se va adresa farmaciei pentru care a optat, prezentând: voucher, carte de identitate, rețeta de la medicul specialist.

 • Farmacia va elibera medicația, pentru care beneficiarul are obligația de a semna rețeta.

 • Farmaciile partenere vor înainta lunar până la data de 5 ale lunii în curs pentru luna precedentă, către operatorul economic-emitentul de voucher cu care farmacia are incheiat contract de afiliere, factura, certificate de conformitate, pentru fiecare beneficiar în parte.

 • Pana la data de 8 a lunii operatorul economic - emitentul de voucher va transmite către Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe Craiova un centralizator privind voucherele acordate în luna anterioară impreuna cu decontul/beneficiar detaliat.

 • Fiecare serviciu va fi decontat în baza raportului comun întocmit de către Responsabilul CFP, Responsabilul execuție contract și responsabilul financiar. Aceștia vor verifica realitatea, regularitatea și legalitatea documentelor privind decontul/beneficiar și vor da vizele de Bun de plată și CFP.

 • Ulterior, operatorul economic - emitentul de voucher va fi notificat în legatura cu suma ce va trebui platita de către acesta farmaciilor pentru fiecare beneficiar în parte.

 • Operatorul economic - emitentul de voucher nu va deconta nici o cheltuiala fara notificare scrisa din partea Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe Craiova.

 • Orice operațiune financiară în acest sens, fără notificare prealabilă, este imputabilă operatorului economic - emitentului de voucher, Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe Craiova rezervându-și dreptul de a NU deconta

FLUX PENTRU DECONTAREA VOUCHERELOR PENTRU PROCEDURI MEDICALE

 • Etapa 2 reprezinta cuantumul cheltuielilor pentru intervenția medicală specifică pentru care se va acorda un voucher în valoare de 9.200 lei, denumit voucher proceduri medicale.

 • Beneficiarul se va adresa unității sanitare pentru care a optat, prezentând voucherul și cartea de identitate.

 • Unitatea sanitară parteneră va înainta lunar până la data de 5 ale lunii in curs pentru luna precedentă, către operatorul economic-emitentul de voucher cu care are încheiat contract de afiliere, factura insoțită de documente justificative privind intervențiile medicale efectuate.

 • Pana la data de 8 ale lunii operatorul economic - emitentul de voucher va transmite către Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe Craiova un centralizator privind voucherele acordate în luna anterioară împreuna cu decontul per beneficiar detaliat.

 • Comisia din cadrul Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale Și Creșe Craiova va verifica realitatea, regularitatea și legalitatea documentelor privind decontul/beneficiar, va da bun de plată și va acorda viza de CFPP.

 • Ulterior, operatorul economic - emitentul de voucher va fi notificat privind suma ce va trebui platită de către acesta unităților sanitare pentru fiecare beneficiar în parte.

 • Operatorul economic - emitentul de voucher nu va deconta nici o cheltuială fara notificare scrisă din partea Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe Craiova.

 • Orice operațiune financiară în acest sens, fără aprobarea prealabilă, este imputabilă operatorului economic – emitent de voucher, Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe Craiova rezervându-și dreptul de a NU deconta.

 • In situatia în care în urma puncției ovariene ovocitele nu se fertilizează sau nu există embrioni pacienta nu mai beneficiază din partea clinicii de embriotransfer. Unitatea medicală va putea factura și încasa doar procedurile realizate până la acest punct.

Conditii de retragere si renuntare

Conditii de renuntare/retragere
Ulterior primirii Deciziei de aprobare, semnarii contractului de acordare a voucherelor si primirii voucherelor, dar anterior utilizarii acestora la farmaciile/unitatile medicale afiliate, beneficiarul se poate retrage din cadrul proiectului „O Sansa la Viata - FIV”, respectiv poate renunta la efectuarea procedurii de fertilizare in vitro, pentru motive medicale temeinice, probate cu documente medicale care sa ateste cauze de incompatibilitate a efectuarii procedurilor medicale, precum si pentru alte motive justificate, ce tin de membrii cuplului beneficiar, printr-o notificare scrisa, transmisa fie prin posta cu confirmare de primire, fie personal, sub semnatura de primire, catre Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale si Crese Craiova, cu conditia restituirii catre acesta a tuturor costurilor aferente emiterii voucherelor si a altor sume aferente voucherelor, care au fost utilizate pana la data renuntarii.

La sumele mentionate vor fi calculate dobanzi de 0,02% pentru fiecare zi de intarziere, conform art. 174 alin.(1) din Codul de procedura fiscala „ Dobanzile se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv” si alin.(5) „Nivelul dobanzii este de 0,02% pentru fiecare zi de intarziere”, respectiv penalitati de intarziere de 0,01% pentru fiecare zi de întarziere, conform art. 176 alin.(1), alin.(2) si alin.(3) din Codul de procedura fiscala (1)„Penalitatile de intarziere se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Dispozitiile art. 174 alin. (2) - (4) si art. 175 sunt aplicabile în mod corespunzator”;(2)„Nivelul penalitatii de intarziere este de 0,01% pentru fiecare zi de intarziere”;(3)„Penalitatile de intarziere nu inlatura obligatia de plata a dobanzilor”.

Dobanzile si penalitatile incep sa curga de la data primirii voucherului medicamente/voucherului proceduri medicale.

b. Ulterior primirii Deciziei de aprobare, semnarii contractului de acordare a voucherelor, primirii voucherelor si anterior utilizarii acestora la farmaciile/unitatile medicale afiliate, este interzis beneficiarului schimbarea farmaciei si/sau a unitatii sanitare, pentru care a optat la înscrierea în proiect.

Solutii securizate si de calitate

Emiterea tichetelor cu valoare implica respectarea unor conditii de securitate optima pe care noi le indeplinim cu multa rigurozitate.

1. Perioada de valabilitate.
2. Valoarea.
3. Cadru rezervat referintelor beneficiarului.
4. Seria.
5. Microperforatii de siguranta usor de verificat la lumina.
6. Melanj de fibre in interiorul hartiei ce apar diferit colorate in functie de tipul de lumina la care sunt expuse (naturala sau UV).
7. Holograma bimetal (din cupru si aluminiu), cu reflexii variabile ale carei caracteristici sunt foarte greu de reprodus.
8. Cod de bare.

9. Spatiul destinat inscrierii datei si aplicarii stampilei unitatii afiliate unde a fost folosit tichetul.
10. Interdictii referitoare la utilizarea tichetelor, stabilite prin Regulamentul programului.

1. Perioada de valabilitate.
2. Valoarea.
3. Cadru rezervat referintelor beneficiarului.
4. Seria.
5. Microperforatii de siguranta usor de verificat la lumina.
6. Melanj de fibre in interiorul hartiei ce apar diferit colorate in functie de tipul de lumina la care sunt expuse (naturala sau UV).
7. Holograma bimetal (din cupru si aluminiu), cu reflexii variabile ale carei caracteristici sunt foarte greu de reprodus.
8. Cod de bare.

9. Spatiul destinat inscrierii datei si aplicarii stampilei unitatii afiliate unde a fost folosit tichetul.
10. Interdictii referitoare la utilizarea tichetelor, stabilite prin Regulamentul programului.