Tichetele sociale pentru Sprijin Educational, oferite pe suport electronic sunt destinate prescolarilor si elevilor din familiile defavorizate.

Valoarea totala a ajutoarelor este asigurata de Ministerul Proiectelor si Investitiilor Europene (MIPE), din Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD), cofinantat din Fondul de Ajutor European.

Beneficiarii pot folosi cardurile Up Social oferite in cadrul programului, la magazinele afiliate partenere, numai pentru achizitia de rechizite, imbracaminte si incaltaminte necesare frecventarii scolii si gradinitei, iar suma poate fi utilizata in termen de cel mult 12 luni de la data alocarii.


Valoare Voucher

Valoare nominala
500 de lei
per an scolar


Numar de beneficiari

245.018 de copii in situatii de deprivare
materiala sau risc de saracie


Valorea totala a proiectului

aproximativ 122,5 milioane lei

Consulta cadrul legislative.

Lista partenerilor afiliati
"Programul Sprijin Educational"

Descarca afisul pentru semnalizarea catre beneficiari a parteneriatului

Beneficiarii cardurilor sociale pentru Sprijin Educational sunt elevi din invatamantul de stat (prescolar, primar, gimnazial) care indeplinesc urmatoarele conditii:

  • Prescolari proveniti din familii (inclusiv cele monoparentale) al caror venit net mediu lunar pe membru de familie este pana la 1,06 din valoarea Indicatorului Social de Referinta – ISR (pentru anul 2022, valoarea ISR este de 525,50 lei);

  • Elevii care sunt in intretinerea familiilor cu un venit mediu net lunar/ membru de familie este de maximum 50% din salariul de baza minim brut pe tara in luna iulie a fiecarui an.

Solutii securizate si de calitate

Emiterea tichetelor cu valoare implica respectarea unor conditii de securitate optima pe care noi le indeplinim cu multa rigurozitate.

1. Logo si text Uniunea Europeana
2. Logo Guvernul Romaniei
3. Textul „Tichet Social Exclusiv Pentru Sprijin Educational”
4. Numele si Prenumele destinatarului
5. Numarul card: permite identificarea unica a cardului
6. Ministerul Investiitiilor si Proiectelor Europene
7. Text “Fondul de Ajutor European pentru cele mai Defavorizate Presoane”
8. Valabilitate
9. CIP si simbol tehnologie Contactless - CNP-ul posesorului de card este inprimat in CIP

10. Banda magnetica
11. Spatiu semnatura destinatar card
12. Numar de telefon asistenta utilizatori
13. Interdictii referitoare la utilizarea cardului social - informatii cu privire la destinatia sumelor alocate / interdictii de utilizare;
14. Denumire si logo emitent card si logo partener (Mastercard)
15. Datele de identificare ale emitentului