Voucherele “INFANT”: solutia pentru femeile si cuplurile infertile

Programul privind acordarea de sprijin financiar in vederea efectuarii procedurii de fertilizare in vitro

test sarcina solutii cupluri infertile voucher fertilizare in vitro up romania
test sarcina solutii cupluri infertile voucher fertilizare in vitro up romania

Obiectivul programului este cresterea natalitatii in randul populatiei de pe raza municipiului Constanta, prin acordarea de sprijin financiar pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro.

Pentru a face parte din program, femeile singure si cuplurile trebuie sa aiba un diagnostic de afectiune incompatibila cu reproducerea pe cale naturala, primit de la un medic specialist in obstetrica-ginecologie cu competenta in tratamentul infertilitatii cuplului si in reproducere umana asistata medical.

Sprijinul financiar este acordat sub forma unui voucher INFANT pentru proceduri medicale de fertilizare in vitro in valoare de 10.000 de lei. Voucherul INFANT poate fi folosit in unitati sanitare publice si private acreditate de Agentia Nationala de Transplant pentru fertilizare in vitro.


Valoare Voucher

10.000 lei


Numar de beneficiari

100 de beneficiari acceptati in program conform regulamentului


Valorea totala a proiectului

1.000.000 lei

Regulamentul Proiectului INFANT

Lista partenerilor afiliati in Proiectul INFANT

Urmareste lista unitatilor in care poate fi folosit voucherul INFANT – unitati sanitare publice si private pentru realizarea procedurilor necesare fertilizarii in vitro.

LISTA AFILIATI

Criterii de eligibilitate

INSCRIERE BENEFICIARI – Criterii de eligibilitate

Cuplurile care doresc sa participe le la acest proiect trebuie sa respecte criteriile de eligibilitate.

 

INSCRIERE AFILIATI – Criterii de eligibilitate

Atat unitatile sanitare private, cat si cele publice care doresc sa participe in acest program trebuie sa respecte criteriile de eligibilitate.

Criteriile de eligibilitate pentru inscrierea in program a unitatilor publice si private pentru procedurile medicale de fertilizare in vitro sunt:

 • Sa fie acreditate de catre Agentia Nationala de Transplant pentru fertilizarea in vitro.

 • Sa detina acreditare valabila pentru activitatea de prelevare de celule reproductive umane, pentru banca de celule reproductive (procesare, conservare, stocare si distributie) si utilizare de celule umane in scop terapeutic (fertilizare in vitro) emisa in conditiile legii;

 • Sa faca dovada asigurarii de raspundere civila in domeniul medical, atat pentru unitatea sanitara, cat si pentru personalul medico-sanitar angajat, valabila la data includerii in programul “INFANT”, cu obligatia de a o reinnoi pe toata perioada derularii programului;

 • Sa faca dovada platii la zi a contributiei la Fondul pentru Asigurari Sociale de Sanatate si a contributiei pentru concedii si indemnizatii, efectuata conform prevederilor legale;

 • Sa detina documente doveditoare prin care personalul medico-sanitar isi exercita profesia in cadrul unitatii sanitare;

 • Sa faca dovada realizarii a minimum 100 de proceduri fertilizare in vitro si embriotransfer, in ultimii doi ani calendaristici, demonstrata prin raportarea catre Agentia Nationala de Transplant de catre unitatea sanitara publica sau privata SAU de medicul specialist in obstetrica-ginecologie cu competenta in tratamentul infertilitatii cuplului in reproducere umana asistata medical cu care unitatea sanitara detine o forma de colaborare legala.

 • Rata de sarcini demonstrata sa fie de peste 25 la suta din numarul total de proceduri realizate.

 • Personalul medical din cadrul unitatii sanitare sa detina documente, valabile la data includerii in programul “INFANT”, care certifica exercitarea profesiei conform reglementarilor legale in vigoare, dupa cum urmeaza:

 • Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din Romania pentru medici;

 • Certificat de competenta sau atestat de studii complementare in domeniul tratamentului infertilitatii cuplului si reproducerii umane asistate medical pentru medicii de specialitate obstetrica-ginecologie;

 • Certificat de competenta in domeniul embriologiei umane emis de o autoritate europeana - pentru embriologi, acreditata international;

 • Autorizatia de libera practica pentru personalul mediu sanitar;

 • Certificatul de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania pentru personalul mediu sanitar valabile la data includerii in programul “INFANT”.

Femeile singure si cuplurile care au diagnostic de infertilitate stabilit de catre un medic specialist in obstetrica-ginecologie cu competenta in tratamentul infertilitatii cuplului si in reproducere umana asistata medical.

Criteriile de eligibilitate pentru includerea in proiect sunt urmatoarele:

a. AMH >1, exceptie facand femeile sub 35 de ani pentru care AMH-ul nu este criteriu de excludere;
b. Cuplu autolog/cupluri in care partenerul sufera de azoospermie/femei singure (nu se exclud procedurile cu sperma donata);
c. Indice de masa corporala al partenerei intre 20 – 30;
d. Varsta femeii intre 24 – 45 de ani; e. Beneficiarii au domiciliul in municipiul Constanta in ultimii 3 ani si nu au datorii la bugetul local al municipiului Constanta

Acceptarea voucherelor INFANT

BENEFICIARI

 • Folositi voucherele conform termenului de valabilitate inscris pe ele.

 • Pastrati voucherele in stare buna – nu le indoiti, capsati, perforati sau deteriorati.

 • Nu se poate primi contravaloarea in bani pentru vouchere.

 • Nu se poate primi rest in lei atunci cand achitati cu voucherele.

 • Asigurati-va ca datele de pe voucher sunt corect si corespund cu datele din actul de identitate.

 

AFILIATI

La realizarea procedurilor medicale, clinica trebuie sa:

 • Verifice conformitatea documentelor prezentate de beneficiara: voucher, carte de identitate, decizia de acceptare in program, trimiterea emisa de medicul specialist, semnata si stampilata, in format lizibil.

 • Realizeze procedurile medicale.

 • Pastreze voucherul, pana la decontare.

Utilizarea voucherelor INFANT

UTILIZAREA VOUCHERULUI PENTRU PROCEDURI MEDICALE

Pentru realizarea interventiei medicale, va adresati clinicii pentru care ati optat, prezentand:

 • voucher

 • carte de identitate

 • decizia de acceptare in program

 • trimiterea emisa de medicul specialist, semnata si stampilata, in format lizibil

Daca in urma punctiei ovariene, ovocitele nu se fertileaza sau nu exista embrioni, nu veti mai beneficia din partea clinicii de embriotransfer.

! Contravaloarea altor servicii medicale efectuate la recomandarea specialistilor in scopul evaluarii suplimentare, imbunatatirii ratei de succes sau prevenirii unor complicatii trebuie suportate de dumneavoastra.

Decontarea voucherelor INFANT

Pentru realizarea decontului trebuie sa transmiteti la sediul Up Romania din Soseaua Dudesti-Pantelimon nr.42, sector 3, Bucuresti urmatoarele documente:

Pana pe data de 5 ale fiecarei luni, transmiteti catre Up Romania:

 • Factura

 • Voucher-ul

 • Formularul de decont

 • Borderoul de rambursare

 • Documente de conformitate

Pana pe data de 8 ale fiecarei luni, Up Romania transmite catre DGAS Constanta centralizatorul cererilor de decontare.

DGAS Constanta verifica documentele de decont si acorda bun de plata.

Up Romania e notificata privind suma de plata pentru fiecare partener afiliat.

Up Romania transfera sumele aprobate de DGAS Constanta in conturile unitatilor afiliate.

Nicio cheltuiala nu se va deconta fara o notificare scrisa.

Fluxul pentru decontarea voucherelor pentru proceduri medicale

1. Beneficiara se adreseaza personalului medical din cadrul clinicii si se urmeaza pasii din regulament in privinta efectuarii procedurilor medicale privind fertilizarea in vitro
2. Pana pe data de 5 ale fiecarei luni, transmiteti catre Up Romania:

 • Factura

 • Voucher-ul

 • Formularul de decont

 • Borderoul de rambursare

 • Documente de conformitate

3. Pana pe data de 8 ale fiecarei luni, Up Romania transmite catre DGAS Constanta centralizatorul cererilor de decontare.
4. Up Romania va transfera sumele aprobate de DGAS Constanta in conturile unitatilor afiliate. Nu va deconta nicio cheltuiala fara notificare scrisa.
5. In caz de neclaritati sau neconformitati, DGAS Constanta solicita Up Romania clarificari in scris ce trebuie solutionate in termen de cel mult 5 zile lucratoare, situatie care prelungeste termenul de plata cu perioada de transmitere si primire a clarificarilor.
6. DGAS Constanta verifica documentele de decont pentru fiecare beneficiara si acorda bun de plata si notifica Up Romania privind suma de plata fiecarei unitati afiliate.

Conditii de retragere si renuntare

Retragerea si renuntarea cuplurilor infertile din program:

a. Ulterior primirii Dispozitiei de aprobare, semnarii contractului de acordare a voucherului si primirii voucherului, dar anterior utilizarii acestuia la unitatile medicale afiliate, solicitantul se poate retrage din cadrul proiectului “INFANT”, respectiv poate renunta la efectuarea procedurii de fertilizare in vitro, printr-o notificare scrisa, transmisa fie prin posta cu confirmare de primire, fie personal, sub semnatura de primire, catre DGAS, cu conditia restituirii catre DGAS a tuturor costurilor aferente procedurii emiterii voucherelor si a eventualelor sume aferente voucherelor, care au fost utilizate pana la data renuntarii, la care vor fi calculate dobanzi de 0,02% pentru fiecare zi de intarziere, conform art. 174 alin.(1)„ Dobanzile se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv” si alin.(5) „Nivelul dobanzii este de 0,02% pentru fiecare zi de intarziere” din Codul de procedura fiscala, respectiv penalitati de intarziere de 0,01% pentru fiecare zi de intarziere, conform art. 176 alin.(1), alin.(2) si alin.(3) din Codul de procedura fiscala (1)„Penalitatile de intarziere se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Dispozitiile art. 174 alin. (2) - (4) si art. 175 sunt aplicabile in mod corespunzator”;(2)„Nivelul penalitatii de intarziere este de 0,01% pentru fiecare zi de intarziere”;(3)„Penalitatile de intarziere nu inlatura obligatia de plata a dobanzilor”. Dobanzile si penalitatile se platesc de la data primirii voucherului.

b. Ulterior primirii Dispozitiei de aprobare, semnarii contractului de acordare a voucherelor, primirii vouchererelor si anterior utilizarii acestora la unitatile medicale afiliate, este interzis beneficiarului schimbarea unitatii sanitare, pentru care a optat la inscrierea in program.

Solutii securizate si de calitate

Emiterea tichetelor cu valoare implica respectarea unor conditii de securitate optima pe care noi le indeplinim cu multa rigurozitate.

1. Perioada de valabilitate.
2. Valoarea.
3. Cadru rezervat referintelor beneficiarului.
4. Seria.
5. Microperforatii de siguranta usor de verificat la lumina.
6. Melanj de fibre in interiorul hartiei ce apar diferit colorate in functie de tipul de lumina la care sunt expuse (naturala sau UV).
7. Holograma bimetal (din cupru si aluminiu), cu reflexii variabile ale carei caracteristici sunt foarte greu de reprodus;
8. Cod de bare

9. Spatiul destinat inscrierii datei si aplicarii stampilei unitatii afiliate unde a fost folosit tichetul.
10. Interdictii referitoare la utilizarea tichetelor, stabilite prin Regulamentul programului.