Legislatie

Legea nr. 24 din 2020

Parlamentul Romaniei


Lege nr. 24/2020 pentru modificarea art. 14 din Legea nr. 165/2018

privind acordarea biletelor de valoare

Publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 20 martie 2020

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


Art. 1. -Articolul 14 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 599 din 13 iulie 2018, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 14

Valoarea nominala a unui tichet de masa nu poate depasi suma de 20 de lei.

Articolul II

Prevederile prezentei legi intra in vigoare la data de intai a lunii urmatoare celei in care prezenta lege se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.