Legislatie

Legea nr. 59 din 2020

Noutatile legislative aduse de legea 59/2020


După articolul XVII se introduce un nou articol, articolul XVII1, cu următorul cuprins:

"Art. XVII1. -

(1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare, angajatorii pot acorda tichete de masă salariaților ale căror contracte de muncă sunt suspendate temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a instituirii stării de urgență.

(2) Salariații prevăzuți la alin. (1) primesc tichetele de masă exclusiv pe suport electronic. Valoarea tichetelor de masă pe suport electronic este transferată lunar salariaților de către unitatea emitentă de tichete de masă pe suport electronic, corespunzător numărului de zile lucrătoare din luna pentru care se face transferul, conform contractului cheiat de unitatea emitentă cu angajatorul."