Legislatie

Ordonanta de Urgenta nr. 69 din 2023

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 69/2023 pentru modificarea art. 14 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru aplicarea acestor prevederi

În vigoare de la 27 iulie 2023

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 691 din 27 iulie 2023. Formă aplicabilă la zi, 31 iulie 2023.

Având în vedere obligaţia Guvernului de a conduce politica fiscal-bugetară în mod prudent pentru a gestiona resursele şi obligaţiile bugetare, precum şi riscurile fiscale de o manieră care să asigure sustenabilitatea poziţiei fiscale pe termen mediu şi lung, precum şi predictibilitatea politicii fiscal-bugetare pe termen mediu, în scopul menţinerii stabilităţii macroeconomice,

întrucât în lipsa unor măsuri concrete şi rapide s-ar vulnerabiliza şi mai mult categoriile de persoane vizate de prezenta ordonanţă de urgenţă, prin diminuarea puterii de cumpărare, cu impact semnificativ asupra standardelor de viaţă ale populaţiei, şi prin amplificarea riscului de sărăcire extremă,

dat fiind faptul că prin liberalizarea preţurilor la energie, ca măsură impusă la nivel internaţional şi european, s-a generat o creştere fără precedent a preţului la energia electrică, la gazele naturale, precum şi la combustibili, care a avut impact atât asupra creşterii preţurilor la utilităţile publice pentru populaţie, cât şi asupra creşterii preţurilor la bunurile de consum, determinând în principal o scădere a puterii de cumpărare cu impact semnificativ asupra standardelor de viaţă ale populaţiei,

întrucât puterea de cumpărare a scăzut începând de anul trecut, fapt confirmat şi de datele Biroului european de statistică Eurostat, ajungând la 77% din media europeană faţă de 82% în urmă cu un an, iar salariile nu au acoperit creşterea preţurilor,

deoarece criza războiului din Ucraina a determinat la rândul său un impact puternic asupra preţurilor la bunurile de consum, întrucât Ucraina este un mare producător şi exportator de cereale pentru Uniunea Europeană, iar odată cu declanşarea războiului aceste importuri, mai ales la cereale, s-au redus semnificativ, astfel încât impactul asupra preţului la bunurile de consum destinate populaţiei a fost unul major.

În considerarea faptului că aceste elemente vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri urgente pe calea ordonanţei de urgenţă.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I. - Articolul 14 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 13 iulie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 14. - (1) Începând cu data de 1 august 2023, valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăşi suma de 35 lei.

(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2024, valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăşi suma de 40 lei."

Art. II. - (1) Începând cu data de 1 august 2023, valoarea nominală prevăzută la art. 14 alin. (1) din Legea nr. 165/2018, cu modificările şi completările ulterioare, se va aplica până la data de 31 decembrie 2023.

(2) Începând cu 1 ianuarie 2024, valoarea nominală prevăzută la art. 14 alin. (2) din Legea nr. 165/2018, cu modificările şi completările ulterioare, se va aplica şi pentru lunile august şi septembrie 2024.

(3) Începând cu data de 1 august 2023, Ordinul ministrului finanţelor si al ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 1.263/654/2023 privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 31 martie 2023, se abrogă.

 PRIM-MINISTRU
ION-MARCEL CIOLACU
Contrasemnează:
p. Viceprim-ministru,
Mihaela-Ioana Kaitor,
secretar de stat
p. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
secretar de stat
Ministrul finanţelor,
Marcel-Ioan Boloş

Bucureşti, 27 iulie 2023.

Nr. 69.