Legislatie

Ordin nr. 1.245/902/2021

Ordin nr. 1.245/902/2021

pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul II al anului 2021

Publicat in  MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 6 octombrie 2021


Ministerul Finantelor Publice Nr. 1.245 din 4 octombrie 2021

Ministerul Muncii si Protectiei Sociale Nr. 902 din 4 octombrie 2021


Avand in vedere prevederile:– Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificarile si completarile ulterioare;– art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.045/2018, cu modificarile ulterioare;– Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2005 privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2006, cu completarile ulterioare,in temeiul art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 15 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, cu completarile ulterioare, ministrul finantelor si ministrul muncii si protectiei sociale emit urmatorul ordin:

Art. 1. Pentru semestrul II al anului 2021, incepand cu luna octombrie 2021, valoarea nominala a unui tichet de masa, stabilita potrivit prevederilor art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.045/2018, cu modificarile ulterioare, nu poate depasi cuantumul de 20,09 lei.

Art. 2. Valoarea nominala stabilita la art. 1 se aplica si pentru primele doua luni ale semestrului I al anului 2022, respectiv februarie 2022 si martie 2022.

Art. 3. Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.Ministrul finantelor,                                      Ministrul Muncii si Protectiei Sociale,

Dan Vilceanu,                                              Raluca Turcan