Vouchere de testare genetica: solutia pentru obtinerea informatiilor care salveaza vieti

Primaria Municipiului Bucuresti sprijina testarea genetica a cancerului la san in stadii incipiente

femei unite fundita roz cancer san voucher testare genetica up romania
femei unite fundita roz cancer san voucher testare genetica up romania
tichet voucher testare genetica cancer san up romania

Invitam unitatile medicale sa se inscrie pentru acceptarea la plata a voucherelor emise in cadrul Proiectului "Testarea genetica la cancerul de san in stadii incipiente" , editia 2019.
Inscrieri la adresa genetice@upromania.ro.

Alaturi de Primaria Capitalei, Up Romania sprijina obtinerea unor rezultate mai bune in managementul pacientilor cu cancer la san diagnosticat in stadii incipiente.

Programul "Testarea genetica la cancerul de san in stadii incipiente" se desfasoara in municipiul Bucuresti, in perioada septembrie 2018 – decembrie 2019. Acesta consta in oferirea unui sprijin financiar prin care pacientii cu cancer la san pot obtine informatii medicale prin testare genetica. Aceste informatii ajuta medicul in alegerea unei variante terapeutice eficiente, dar adecvate riscului bolii, evitandu-se toxicitatile nenecesare* (exemplu: evitarea echimioterapiei atunci cand se poate).

Beneficiarii proiectului sunt cetatenii romani cu domiciliu stabil in Bucuresti, diagnosticati cu cancer mamar in stadii incipiente, operati radical/conservator, asa cum sunt definiti de regulamentul privind implementarea proiectului. Acestia trebuie declarati eligibili de catre Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti.

Voucherele de testare genetica pot fi folosite de beneficiari la operatorii economici prestatori de servicii medicale afiliati Up Romania.


Valorea unui voucher

Sprijinul financiar se acorda sub forma unui singur voucher, in valoare de 17.000 de lei.


Numar de beneficiari

Beneficiaza 1.000 de cupluri din Bucuresti inscrise si declarate eligibile conform Regulamentului programului.


Valorea totala a proiectului

Programul "Testarea genetica la cancerul de san in stadii incipiente" are o valoare totala de 17.000.000 de lei.

Regulamentul programului

Owneri de proiect

"Testarea genetica la cancerul de san in stadii incipiente" este un proiect organizat de Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) prin Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB). PMB urmareste obtinerea rezultatelor mai bune in randul pacientilor din Bucurest diagnosticati cu cancer la san, in vederea imbunatatirii calitatii vietii la nivelul intregului municipiu. ASSMB sustine o noua abordare a sanatatii locuitorilor capitalei, una aliniata la normele europene actuale.

Lista partenerilor afiliati

In calitate de operator economic emitent de vouchere pentru testarea genetica, Up Romania selecteaza operatorii eonomici prestatori de servicii medicale printr-o procedura transparenta, in linie cu conditiile proiectului.

ACCESEAZA LISTA

Criterii de inscriere in program

INSCRIERE BENEFICIARI

Pentru a vedea daca sunt eligibili, pacientii trebuie sa consulte lista de criterii obligatorii de includere, precum si cea de criterii de excludere.    

 

INSCRIERE PARTENERI AFILIATI

Te poti inscrie acum pentru acceptarea la plata a voucherelor pentru testarea genetica. Pentru aceasta este necesar sa indeplinesti criteriile de eligibilitate stabilite de A.S.S.M.B. Trimite un e-mail la adresa: genetice@upromania.ro sau un apel la numarul 021.312.64.90, si devino partener afiliat in proiectul "Testarea genetica la cancerul de san in stadii incipiente".

Pacienti, cetateni romani, cu domiciliul stabil in Municipiul Bucuresti, diagnosticati cu cancer mamar in stadii incipiente, cu tumori pana in 5 cm (T1-T2), ganglioni axilari negativi sau pozitivi, receptori hormonali pozitivi sau negativi. 
1. Criterii de includere - toate sunt obligatorii:

 • Femei, peste 18 ani, operate radical/conservator, cu explorarea ganglionilor axilari (disectie axilara completa sau disectia ganglionului santinela)

 • Diagnostic de carcinom mamar invaziv

 • T1c (> 1 cm), T2 (2-5 cm),

 • N0 sau N1 (1-3 ganglioni pozitivi)

 • Margini de rezectie negative

 • Receptori estrogenici (ER) pozitivi

 • Receptori Her2 negativi


2. Criterii de excludere – oricare:

 • tumori Luminal A - T1a/b N0 G1

 • stadiul IIIB, IIIC, IV de boala

Criteriile care vor sta la baza selectiei operatorilor economici prestatori de servicii medicale de catre operatorul economic - emitentul de vouchere, sunt urmatoarele:

 • Sa faca dovada ca au personal medical specializat – documente de calificare si autorizatii de libera practica;

 • Nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru, la data semnarii contractului de finantare, denumit in continuare acord de finantare; Solicitantii care au datorii esalonate nu sunt eligibili pentru a accesa acest proiect; F

 • Sa faca dovada ca au recunoastere internationala in materie de reglementare: St.Gallen, ESMO, ASCO, pentru testarile genetice pe care le efectueaza;

 • Sa faca dovada ca efectueaza teste genetice utilizand cea mai inovatoare tehnologie – certificate prin documente oficiale, emise de organisme nationale/internationale abilitate, din care sa rezulte care este cea mai inovatoare tehnologie.


Lista completa a criteriilor de eligibilitate pentru Proiectul "Testarea genetica la cancerul de san in stadii incipiente", editia 2019 poate fi consultata aici .


Lista completa a criteriilor de eligibilitate pentru Proiectul "Testarea genetica la cancerul de san in stadii incipiente", editia 2018 poate fi consultata aici.

Acceptarea voucherelor de testare genetica

BENEFICIARI

 • Tineti cont de termenul de valabilitate inscris pe voucher

 • Nu indoiti, perforati, capsati sau deteriorati voucherul

 • Voucherul nu poate fi schimbat cu contravaloarea lui in bani

 • Nu se ofera rest in lei la plata cu voucherul

 

PARTENERI AFILIATI

 • Pe baza specimentului primit la acceptarea in cadrul programului, verificati valabilitatea si autenticitatea voucherului

 • Verificati ca datele inscrise pe voucher sa corespunda cu datele de pe actul de identitate al beneficiarului

 • Nu acordati rest pentru plata cu voucherul

 • Realizati cate o factura cu toate testele realizate de beneficiar cu voucherul primit

 • Stampilati si treceti data pe fiecare voucher pentru care doriti rambursarea contravalorii in bani

Decontarea voucherelor de testare genetica

Pana la data de 5 a fiecarei luni, partenerii afiliati transmit

catre Up Romania documentele necesare decontului.

 • Factura

 • Anexa la factura, un document emis de operatorul economic prestator de servicii medicale, sub semnatura, in care vor fi specificate urmatoarele informatii pentru fiecare pacient in parte: numele si prenumele, numarul si data deciziei de includere in proiect, suma de plata, rezultatul testarii genetice interpretat, in forma scrisa, pentru fiecare beneficiar (Raport abatamo-pathologic etc.) - copie.

Pana la data de 8 a fiecarei luni,

Up Romania transmite catre A.S.S.M.B. centralizatorul privind voucherele acordate in luna anterioara, impreuna cu decontul/beneficiar detaliat, facturile si documentele justificative.

Unitatea de implementare a proiectului,

constituita prin decizia Directorului General ASSMB, va verifica realitatea, regularitatea si legalitatea documentelor privind decontul/beneficiar si va da vizele de bun de plata si CFP.

Up Romania e notificata in legatura cu suma

care trebuie platita afiliatilor pentru fiecare beneficiar in parte. 
Up Romania nu va deconta nicio cheltuiala fara notificare scrisa din partea ASSMB. 

Conditii de retragere si renuntare

Ulterior primirii Deciziei de aprobare, semnarii contractului de acordare a voucherului si primirii acestuia, Beneficiarul va avea posibilitatea de a se retrage din cadrul proiectului. Poate renunta la efectuarea serviciilor medicale aferente proiectului, pentru orice motiv, printr-o notificare scrisa. Aceasta e transmisa fie prin posta cu confirmare de primire, fie personal, sub semnatura de primire. E adresata atat unitatii medicale pentru care a optat la inscrierea in program, cat si catre A.S.S.M.B., cu conditia restituirii catre A.S.S.M.B. a tuturor costurilor aferente procedurii emiterii voucherului si a eventualelor sume aferente acestora, care au fost decontate pana la data renuntarii, la care vor fi calculate dobanzi de 0,02% pentru fiecare zi de intarziere conform Art. 174 alin. (1) din Codul de Procedura Fiscala („Dobanzile se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv”) si Art. 174 alin. (5) din Codul de Procedura Fiscala („Nivelul dobanzii este de 0,02% pentru fiecare zi de intarziere”), respectiv penalitati de intarziere, de 0,01% pentru fiecare zi de intariere, conform Art. 176 alin. (1) din Codul de Procedura Fiscala („Penalitatile de intarziere se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.") Dispozitiile Art. 174 alin. (2) - (4) .i Art. 175 sunt aplicabile in mod corespunzator"), Art. 176 alin. (2)- ("Nivelul penalitatii de intarziere este 0.01% pentru fiecare zi de intarziere") si Art. 176 alin (3) - ("Penalitatile de intarziere nu inlatura obligatia de plata a dobanzilor")

Alte solutii Up care te-ar putea interesa

Solutii securizate si de calitate

Emiterea tichetelor cu valoare implica respectarea unor conditii de securitate optima pe care noi le indeplinim cu multa rigurozitate.

specimen fata elemente securitate voucher teste genetice up romania

1. Perioada de valabilitate
2. Valoarea voucherului genetic
3. Cadru rezervat informatiilor pentru beneficiar (nume, prenume, CNP)
4. Seria
5. Cod de bare
6. Melanj de fibre in interiorul hartiei ce apar diferit in functie de tipul de lumina la care sunt expuse
7. Microperforatii de siguranta usor de verificat la lumina
8. Holograma bimetal (din cupru si aluminiu), cu reflexii variabile ale carei caracteristici sunt foarte greu de reprodus

specimen spate elemente securitate voucher teste genetice up romania

9. Informatii referitoare la utilizarea voucherelui, asa cum sunt mentionate si in regulamentul programului
10. Spatiu destinat inscrierii denumirii si stampilei comerciantului declarat eligibil, afiliat la reteaua de parteneri comerciali care accepta voucherele genetice
11. Spatiu destinat mentionarii datei la care au fost achitate serviciile pentru care poate fi utilizat voucherul.