Legislatie

HG nr 15 din 2016

HG nr. 15/2016 - aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 248/2015

privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate

si a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita


Hotararea Guvernului nr. 15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate si a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 54 din 25 ianuarie 2016.


In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 4 alin. (1) si art. 9 alin. (2) din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate,


Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.


Articol unic. - Se aproba Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate si procedura de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.


_________________

PRIM-MINISTRU, DACIAN JULIEN CIOLOS

Contrasemneaza:

Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice, Claudia-Ana Costea

Ministrul finantelor publice, Daniela Pescaru,

Ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, Vasile Dincu

Ministrul educatiei nationale si cercetarii stiintifice, Adrian Curaj

__________________

Bucuresti, 19 ianuarie 2016.

Nr. 15.