Legislatie

Ordin nr. 336/209/2022

Ordinul nr. 366/209/2022

pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I al anului 2022


In vigoare de la 04 aprilie 2022

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 328 din 04 aprilie 2022. Forma aplicabila la zi, 06 aprilie 2022

 

Nr. 366/209

Ministerul Finantelor

Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale avand in vedere prevederile:


- Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificarile si completarile ulterioare;

-  Art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.045/2018, cu modificarile ulterioare;

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2005 privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2006, cu completarile ulterioare, in temeiul art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 18 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, ministrul finantelor si ministrul muncii si solidaritătii sociale emit urmatorul ordin:


Art. 1. Pentru semestrul I al anului 2022, incepand cu luna aprilie 2022, valoarea nominala a unui tichet de masa, stabilita potrivit prevederilor art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.045/2018, cu modificarile ulterioare, nu poate depasi cuantumul de 20,17 lei.

Art. 2. Valoarea nominala stabilita la art. 1 se aplica si pentru primele 2 luni ale semestrului II al anului 2022, respectiv august 2022 si septembrie 2022.


Art. 3.  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 


Ministrul finantelor,                                                           Ministrul Muncii si Protectiei Sociale,

Mihai Diaconu, secretar de stat                                      Madalin-Cristian Vasilcoiu,  secretar de stat