Legislatie

Ordinul 410/2707 din 2024

OORDIN nr. 410/2.707/2024 privind stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru semestrul I al anului 2024

 

 

MINISTERUL FINANȚELOR Nr. 410 din 4 martie 2024 2023

MINISTERUL CULTURII Nr. 2.707 din 22 martie 2024 2023

 

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 29 martie 2024Având în vedere prevederile art. 32 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor și ministrul culturii emit următorul ordin:
Articolul 1(1) Pentru semestrul I al anului 2024, valoarea sumei care se acordă lunar, respectiv ocazional, sub formă de tichete culturale, stabilită potrivit prevederilor art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, cu modificările ulterioare, este de maximum 210 lei/lună, respectiv de maximum 430 lei/ eveniment.(2) Valoarea nominală stabilită la alin. (1) se aplică și pentru primele 2 luni ale semestrului II al anului 2024, respectiv august 2024 și septembrie 2024.Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articolul 2 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanțelor,
Marcel-Ioan Boloș
p. Ministrul culturii,
Diana-Ștefana Baciuna,
secretar de stat