NOTA DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA
DATELOR CU CARACTER PERSONAL
ALE UTILIZATORULUI DE CARD UP ROMANIADatele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate de catre UP ROMANIA SRL, societate romana cu sediul in Soseaua Dudesti-Pantelimon nr. 42, sector 3, 033094 Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6468/2002, avand Cod Unic de Identificare RO14774435 („Societatea” sau „Up Romania”).

Pentru noi, Up Romania, securitatea si confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal sunt de o importanta semnificativa. Ca atare, vom lua toate masurile necesare si rezonabile in vederea asigurarii securitatii si confidentialitatii datelor cu caracter personal, precum si in vederea prelucrarii acestora in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile si exclusiv in scopurile specificate mai jos.

A. Datele cu caracter personal pe care le prelucram

 • - Date de identificare;

 • - Date de contact;

 • - CNP;

 • - Loc de munca;

 • - Informatii financiare legate de Card si tichetele alimentate (sold, Tranzactii etc.)

B. Cum colectam datele cu caracter personal
Colectam datele cu caracter personal pe care ni le furnizeaza angajatorul dumneavoastra, necesare in vederea emiterii tichetelor, voucherelor, cardurilor sau a altor produse Up Romania („Produsele Up Romania”), precum si date cu caracter personal necesare oferirii unor servicii suplimentare, in functie de optiunea angajatorului dumneavoastra, cum ar fi notificarea prin SMS cu privire la tranzactiile efectuate. De asemenea, in vederea asigurarii asistentei beneficiarilor produselor noastre cu privire la utilizarea acestora, vom prelucra si orice alte date pe care ni le puneti la dispozitie in acest scop.

Va invitam sa utilizati si aplicatia noastra mobila dedicata beneficiarilor Produselor Up Romania, care poate fi descarcata de aici, unde puteti accesa soldul dumneavoastra, tranzactiile efectuate, precum si vizualiza entitatile afiliate din zona dvs. Datele dumneavoastra cu caracter personal utilizate prin intermediul aplicatiei vor fi prelucrate in conformitate cu politica de prelucrare a datelor cu caracter personal a acesteia.

C. Scopurile si temeiurile legale ale prelucrarii
Colectarea datelor dumneavoastra cu caracter personal este strict limitata la:

 • i. Emiterea Produselor Up Romania de care beneficiati;

 • ii. Transmiterea de notificari cu privire la tranzactiile efectuate de dumneavoastra, in functie de optiunea angajatorului dumneavoastra;

 • iii. Asistenta cu privire la utilizarea Produselor Up Romania.

Astfel, prelucram numele dumneavoastra, datele de contact, CNP-ul si locul de munca in temeiul obligatiei noastre legale in calitate de emitenti de tichete si/sau vouchere, in vederea realizarii si gestionarii Produselor Up Romania de care beneficiati.

In temeiul interesului nostru legitim de a va oferi o serie de beneficii suplimentare in functie de optiunea angajatorului dumneavoastra, va putem utiliza datele de contact pentru a va transmite notificari cu privire la tranzactiile efectuate. In plus, va putem crea un cont de utilizator si o parola, pentru ca dumneavoastra sa puteti avea acces la sold si la tranzactiile efectuate.

D. Durata de stocare
Datele cu caracter personal vor fi stocate atat timp cat beneficiati de Produsele Up Romania, precum si pentru o perioada ulterioara, in cazul in care este necesar, pentru solutionarea unor eventuale plangeri sau solicitari formulate.

In orice caz, vom continua prelucrarea datelor dumneavoastra personale in cazurile in care aceasta este necesara in temeiul unor dispozitii legale (de exemplu, evidenta Tranzactiilor cu tichete trebuie pastrata cel putin 5 ani de la efectuarea acestora) sau daca suntem altfel indreptatiti sa continuam prelucrarea. De asemenea, vom retine datele dumneavoastra personale pentru o perioada de timp suplimentara, in cazul in care stergerea imediata a acestora ar necesita suprascrierea sistemelor noastre de back-up si recuperare in caz de dezastru.

E. Persoane terte
In prezent, Societatea nu transfera datele dumneavoastra cu caracter personal catre nicio persoana fizica sau juridica din exteriorul Societatii, altfel decat a fost mentionat in prezenta Nota de informare. Cu toate acestea, afiliatii nostri pot avea acces la o serie de date cu caracter personal care va apartin, in scopul procesarii platilor efectuate utilizand Produsele Up Romania. In plus, furnizorii pe care ii folosim in realizarea Produselor Up Romania pot avea acces la datele dumneavoastra cu caracter personal necesare a fi imprimate pe aceste produse. Cu aceste societati am incheiat un acord privind prelucrarea datelor care asigura prelucrarea datelor dumneavoastra in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

In orice caz, veti fi informat cu privire la orice transfer al datelor dumneavoastra cu caracter personal, cu exceptia situatiei in care un astfel de transfer sau dezvaluire este prevazuta in mod expres de dreptul Uniunii Europene sau de dreptul national, in temeiul obligatiilor noastre de conformare cu dispozitiile legale respective.

F. Securitatea datelor cu caracter personal
Deoarece securitatea, integritatea si confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal sunt foarte importante, Societatea va lua toate masurile organizatorice si tehnice considerate necesare in acest sens.

Daca descoperim un incident cu privire la securitatea datelor personale care prezinta un risc pentru drepturile si libertatile dumneavoastra vom notifica Autoritatea Nationala de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personale (ANSPDCP) in termen de 72 de ore. Veti fi, de asemenea, informat(a) personal cu privire la incidentul de securitate daca acesta este de natura sa prezinte un risc ridicat pentru drepturile si libertatile dumneavoastra.

G. Drepturile dumneavoastra
Aveti urmatoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal:

 • i. Dreptul de acces la datele cu caracter personal. Aveti dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal pe care Societatea le prelucreaza.

 • ii. Dreptul de a obtine rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal. Aveti dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal incorecte, incomplete sau neactualizate, precum si stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, spre exemplu, in cazul in care prelucrarea nu este necesara sau este nelegala sau atunci cand va retrageti consimtamantul pentru prelucrarea acelor date pentru care anterior ati consimtit.
  Aveti posibilitatea de a va retrage consimtamantul cu privire la acele activitati de prelucrare intemeiate pe consimtamantul dumneavoastra, retragere ce poate fi exprimata oricand si care conduce la eliminarea datelor dumneavoastra cu caracter personal din baza noastra de date in cel mai scurt timp, dar nu mai tarziu de 30 de zile. Cu privire la acele date cu caracter personal colectate in temeiul unei obligatii legale sau in temeiul unui interes legitim al Societatii, retragerea consimtamantului nu produce niciun efect.

 • iii. Dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal. In situatiile prevazute de lege, puteti solicita restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal.

 • iv. Dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal. Puteti solicita transmiterea, fie catre dumneavoastra, fie catre un alt operator de date, a unei copii a datelor cu caracter personal pe care Societatea le prelucreaza cu privire la dumneavoastra, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dumneavoastra sau pe executarea unui contract pe care l-ati incheiat cu Societatea.

 • v. Dreptul de a obiecta cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal. Puteti exercita acest drept in legatura cu datele cu caracter personal prelucrate de Societate, pe baza intereselor sale legitime, in cazul in care drepturile dumneavoastra prevaleaza asupra intereselor Societatii.

In plus, aveti dreptul absolut de a va opune in ceea ce priveste prelucrarile realizate de Societate in scop de marketing direct.

H. Exercitati-va drepturile
Daca aveti orice intrebari cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal sau daca doriti sa ne adresati vreo solicitare responsabilului Up Romania cu protectia datelor, precum si sa va exercitati oricare din drepturile dumneavoastra cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteti contacta la adresa noastra, Soseaua Dudesti-Pantelimon nr. 42, sector 3, 033094 Bucuresti, la numarul de telefon 021.402.82.23 sau la adresa de e-mail gdpr.upromania@upromania.ro. Fiecare solicitare va fi analizata in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tarziu de o luna. In cazul in care considerati ca nu am solutionat toate cererile dumneavoastra sau sunteti nemultumit/a de raspunsurile noastre, puteti formula o plangere catre ANSPDCP. Autoritatea de supraveghere va va informa cu privire la stadiul si la solutia plangerii, intr-o perioada rezonabila de timp. De asemenea, puteti sa va adresati si in mod direct in fata instantelor de judecata competente.

Inrolarea Cardului dumneavoastra Up Romania in Apple Pay nu presupune alte prelucrari de date efectuate de Up Romania cu privire la dumneavoastra, altele decat cele descrise mai sus si, dupa caz, in Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal disponibila in cadrul aplicatiei mobile Up Mobil . Cu toate acestea, avem obligatia de a va transmite notificari/informari cu privire la stadiul finalizarii procesului de inrolare a Cardului/Cardurilor dumneavoastra in Apple Pay, ce se pot realiza prin e-mail, prin sms sau prin notificare push (dupa cum anterior ati comunicat sau nu datele dumneavoastra de contact catre noi), pe baza prefigurarii unui contract cu dumneavoastra pentru acest serviciu. De asemenea, pentru finalizarea inrolarii Cardului/Cardurilor, vom prelucra date cu caracter personal ale dumneavoastra in conformitate cu articolul 2.2. din Conditiile specifice de utilizare a cardurilor de tichete Up Romania prin intermediul serviciului Apple Pay™, in baza aceluiasi temei.

Va aducem la cunostinta faptul ca relatia dintre Up Romania si Apple Inc. nu presupune niciun transfer de date intre aceste entitati, astfel ca, prin simpla utilizare a serviciului Apple Pay, Up Romania nu faciliteaza niciun transfer al datelor dumneavoastra cu caracter personal catre Apple Inc. si Apple Inc. nu transmite niciun fel de date cu caracter personal ale dumneavoastra catre Up Romania.