Legislatie

Ordinul nr. 1.244/901/2021 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul II al anului 2021

Ordinul nr. 1.244/901/2021 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul II al anului 2021

Publicat in MONITORUL OFICIAL, Partea I nr. 956 din 06 octombrie 2021

Ministerul Finantelor

Ministerul Muncii Si Protectiei Sociale


Avand in vedere prevederile:

- Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararii Guvernului nr. 1.045/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificarile ulterioare,

in temeiul art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 15 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, cu completarile ulterioare, ministrul finantelor si ministrul muncii si protectiei sociale emit urmatorul ordin:

Art. 1. - Pentru semestrul II al anului 2021, incepand cu luna octombrie 2021, valoarea sumei lunare care se acorda sub forma de tichete de cresa, stabilita potrivit prevederilor art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.045/2018, cu modificarile ulterioare, este de 490 lei.

Art. 2. - Valoarea nominala stabilita la art. 1 se aplica si pentru primele 2 luni ale semestrului I al anului 2022, respectiv februarie 2022 si martie 2022.

Art. 3. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Ministrul finantelor,                                      Ministrul Muncii si Protectiei Sociale,

Dan Vilceanu,                                              Raluca Turcan