Voucherele FIV: solutia pentru cuplurile infertile

Sprijin financiar pentru cuplurile care au indicatie de la medicul specialist sa urmeze procedura de fertilizare in vitro

test sarcina solutii cupluri infertile voucher fertilizare in vitro up romania
test sarcina solutii cupluri infertile voucher fertilizare in vitro up romania
tichet voucher fertilizare in vitro up romania sansa cupluri infertile

In perioada iunie 2018 – decembrie 2019, cuplurile din Bucuresti pot beneficia de un sprijin financiar in valoare de 13.800 de lei pentru realizarea procedurii de fertilizare in vitro, acordat sub forma voucherelor FIV. Initiativa face parte din programul “O sansa pentru cuplurile infertile”, lansat de Primaria Generala a Capitalei, prin Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB).

Pentru a face parte din program, cuplurile trebuie sa aiba un diagnostic de afectiune incompatibila cu reproducerea pe cale naturala, primit de la un medic specialist in obstetrica-ginecologie cu competenta in tratamentul infertilitatii cuplului si in reproducere umana asistata medical.

Sprijinul financiar este acordat sub forma a doua vouchere FIV: un voucher in valoare de 4.600 de lei pentru tratamentul medicamentos si un voucher in valoare de 9.200 de lei pentru proceduri medicale.

Voucherele FIV pot fi folosite in farmacii si unitati sanitare publice si private acreditate de Agentia Nationala de Transplant pentru fertilizare in vitro.

tichet voucher fertilizare in vitro up romania sansa cupluri infertile

In baza Hotararii al Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 844/12.12.2018, in perioada ianuarie 2019 – decembrie 2020, 2.000 de cupluri din Bucuresti pot primi un sprijin financiar in valoare totala de 13.800 lei/cuplu infertil.

Pentru a fi declarate beneficiari in cadrul proiectului, cuplurile infertile trebuie sa indeplineasca criteriile de eligibilitate stabilite in Regulament. Sprijinul financiar oferit sub forma de doua vouchere, unul pentru tratamentul cu medicamente si al doilea pentru procedurile medicale de inseminare vor putea fi folosite in unitatile afiliate - farmacii si unitati sanitare publice si private acreditate de catre Agentia Nationala de Transplant pentru fertilizare in vitro.


Valoare vouchere FIV si FIV 2

4.600 de lei pentru tratamentul medicamentos si 9.200 de lei pentruprocedure medicale.


Numar de beneficiari

Proiect FIV: 1.000 de cupluri din Bucuresti,inscrise si declarate eligibile conform regulamentului
Proiect FIV 2: 2.000 de cupluri din Bucuresti, inscrise si declarate eligibile conform regulamentului;


Valorea totala a proiectului

Valoarea proiectului FIV: 138.000.000 de lei 
Valoarea proiectului FIV 2 2:27.600.000 de lei

Regulamentul Proiectului FIV - "O sansa pentru cuplurile infertile"
Regulamentul Proiectului FIV 2 - "O sansa pentru cuplurile infertile"

Lista partenerilor afiliati in proiectul FIV si FIV 2 "O sansa pentru cuplurile infertile"

Urmareste lista unitatilor in care pot fi folosite voucherele FIV si FIV2 – farmacii pentru procurarea tratamentului medicamentos de stimulare si unitati sanitare publice si private pentru realizarea procedurilor necesare fertilizarii in vitro.

Criterii de inscriere in program

INSCRIERE BENEFICIARI

Pentru includerea in proiect, cuplurile trebuie sa respecte criteriile de eligibilitate stabilite in Regulamentul programului.

 

INSCRIERE PARTENERI AFILIATI

Atat farmaciile, cat si unitatile sanitare care iau parte la program trebuie sa respecte un set de criterii de eligibilitate stabilit de ASSMB.

Up Romania raspunde tuturor solicitarilor pentru afiliere in conformitate cu criteriile si regulile cerute de ASSMB.

CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU SELECTAREA FARMACIILOR PARTENERE

 • Farmacia sa fie autorizata conform legii;

 • Farmaciile sa isi desfasoare activitatea pe raza municipiului Bucuresti;

 • Sa faca dovada comercializarii in ultimul an fiscal a urmatoarelor medicamente:

  1. 1. Medicamente de stimulare: folitropina alfa, folitropina beta, folitropina delta, corifolitropina, alfa-corifollitropina, menotropin, lutropina alfa;

  2. 2. Medicamente de inhibitie: triptorelinum, cetrorelix, ganirelix;

  3. 3. Medicamente de declansare: gonadotrofina corionica umana, gonadotropina corionica alfa, triptorelinum.

 • Preturile practicate pentru comercializarea medicamentelor prezentate mai sus sunt cele inscrise in Catalogul national al preturilor la medicamentele de uz uman eliberate cu prescriptie medicala, autorizate de punere in piata, aprobat de Ministerul Sanatatii.


In baza derularii procedurii de selectie, se vor stabili farmaciile care vor deveni partenere in proiect. Farmaciile partenere vor fi notificate in scris de catre Up Romania-emitentul de vouchere privind incadrarea in cadrul proiectului. 

Farmaciile incluse in lista unitatilor partenere vor avea urmatoarele obligatii:

 • Sa afiseze la sediul unitatii a bugetului maxim alocat/beneficiar in cadrul proiectului "O Sansa Pentru Cuplurile Infertile"- un (1) voucher in valoare de 4.600 lei, inscriptionat cu "Etapa 1".

 • In situatia in care costul tratamentului medicamentos, prescris de catre medicul specialist in obstetrica-ginecologie cu competenta in tratamentul infertilitatii cuplului in reproducere umana asistata medical, depaseste valoarea voucher-ului (4.600 lei), beneficiarul sprijinului acordat prin proiect va suporta diferenta de cost.

 • In situatia in care costul tratamentului medicamentos, prescris de catre medicul specialist in obstetrica-ginecologie cu competenta in tratamentul infertilitatii cuplului in reproducere umana asistata medical, este mai mic decat valoarea voucher-ului (4.600 lei), beneficiarul sprijinului acordat prin proiect nu va primi rest in bani.


CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU SELECTAREA UNITATILOR PRIVATE SI PUBLICE PARTENERE

 • Sa detina acreditare valabila pentru activitatea de prelevare de celule reproductive umane, pentru banca de celule reproductive (procesare, conservare, stocare si distributie) si utilizare de celule umane in scop terapeutic (fertilizare in vitro) emisa in conditiile legii;

 • Sa faca dovada asigurarii de raspundere civila in domeniul medical, atat pentru unitatea sanitara, cat si pentru personalul medico-sanitar angajat, valabila la data includerii in proiectul "O Sansa Pentru Cuplurile Infertile", cu obligatia de a o reinnoi pe toata perioada derularii proiectului;

 • Sa faca dovada platii la zi a contributiei la Fondul pentru Asigurari Sociale de Sanatate si a contributiei pentru concedii si indemnizatii, efectuata conform prevederilor legale;

 • Sa detina documente doveditoare prin care personalul medico-sanitar isi exercita profesia in cadrul unitatii sanitare;

 • Sa detina autorizatie pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sanatate emisa, in conditiile legii, de catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

 • Sa faca dovada realizarii anuale a minimum 100 de proceduri fertilizare in vitro si embriotransfer, in ultimii doi ani calendaristici, demonstrata prin raportarea catre Agentia Nationala de Transplant de catre unitatea sanitara publica sau privata SAU de medicul specialist in obstetrica-ginecologie cu competenta in tratamentul infertilitatii cuplului in reproducere umana asistata medical cu care unitatea sanitara detine o forma de colaborare legala."(alineat modificat in sensul completarii in conformitate cu Decizia Directorului General ASSMB nr.394/10.05.2018);

 • Rata de sarcini demonstrata sa fie de peste 25 la suta din numarul total de proceduri realizate.

 • Personalul medical din cadrul unitatii sanitare sa detina documente, valabile la data includerii in proiectul "O Sansa Pentru Cuplurile Infertile", care certifica exercitarea profesiei conform reglementarilor legale in vigoare, dupa cum urmeaza:

 • Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din Romania/Colegiul Medicilor din Municipiul Bucuresti pentru medici;

 • Certificat de competenta sau atestat de studii complementare in domeniul tratamentului infertilitatii cuplului si reproducerii umane asistate medical pentru medicii de specialitate obstetrica-ginecologie;

 • Certificat de competenta in domeniul embriologiei umane emis de o autoritate europeana - pentru embriologi, acreditata international;

 • Autorizatia de libera practica pentru personalul mediu sanitar;

 • Certificatul de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania pentru personalul mediu sanitar valabile la data includerii in proiectul "O Sansa Pentru Cuplurile Infertile";

 • In baza derularii procedurii de selectie, se vor stabili unitatile sanitare care vor deveni partenere in proiect.

 • Unitatile sanitare partenere vor fi notificate in scris de catre operatorul economic-emitentul de vouchere privind incadrarea in cadrul proiectului.

Cuplurile beneficiare trebuie sa aiba un diagnostic de incompatibilitate pentru reproducere pe cale naturala. Acesta trebuie sa fie primit de la un medic specialist in obstetrica-ginecologie cu competenta in tratamentul infertilitatii cuplului si in reproducere umana asistata medical. 

Investigatia necesara eliberarii indicatiei de fertilizare in vitro trebuie suportata de cuplurile solicitante din bugetul propriu si eliberata de una dintre unitatile sanitate publice si private acreditate de Agentia Nationala de Transplant pentru feritilizare in vitro. Odata ce au indicatia FIV, cuplurile trebuie sa se inscrie in program pe site-ul A.S.S.M.B. 

Criteriile de eligibilitate pentru includerea in proiect sunt:

 • AMH > 1, exceptie facand femeile sub 35 de ani pentru care AMH-ul (hormonul anti-Mullerian) nu este criteriu de excludere

 • Cuplu autolog sau cupluri in care partenerul sufera de azoospermie (nu se exclud procedurile cu sperma donata)

 • Indice de masa corporala al partenerei intre 20 si 30.

 • Varsta partenerei intre 20 si 45 de ani

Acceptarea voucherelor FIV

BENEFICIARI

 • Folositi voucherele in termenul de valabilitate inscris pe ele

 • Aveti grija de voucherele primite – nu le indoiti, capsati, perforati sau deteriorati

 • Nu puteti primi contravaloarea in bani a voucherelor

 • Nu primiti rest in lei la plata cu voucherele

 • Asigurati-va ca datele inscrise pe voucher corespund cu datele din actul de identitate

 

PARTENERI AFILIATI

  • Verificati valabilitatea si autenticitatea voucherului, pe baza specimenului primit la acceptarea in cadrul programului

  • Solicitati-le beneficiarilor actul de identitate si verificati datele inscrise pe voucher

  • Nu acordati rest pentru plata medicamentelor si a serviciilor medicale cu cost mai mic decat valoarea voucherelor

  • Pentru fiecare beneficiar, realizati o factura unde sunt trecute toate achizitiile realizate de acesta cu voucherul primit

  • Stampilati si treceti data pe fiecare voucher pentru care doriti rambursarea contravalorii in bani

Utilizarea voucherelor FIV

UTILIZAREA VOUCHERULUI PENTRU TRATAMENTUL MEDICAMENTOS

1. Pentru folosirea voucherului pentru tratamentul medicamentos, adresati-va personalului medical din cadrul clinicii. Acesta, in baza unei consultatii de specialitate, va recomanda tratamentul medicamentos.

UTILIZAREA VOUCHERULUI PENTRU PROCEDURI MEDICALE

Pentru realizarea interventiei medicale, va adresati clinicii pentru care ati optat, prezentand:

 • Cartea de identitate;

 • Voucher, etapa II, pentru proceduri medicale.

Daca in urma punctiei ovariene, ovocitele nu se fertileaza sau nu exista embrioni, nu veti mai beneficia din partea clinicii de embriotransfer. 
Contravaloarea altor servicii medicale efectuate la recomandarea specialistilor in scopul evaluarii suplimentare, imbunatatirii ratei de succes sau prevenirii unor complicatii trebuie suportate de dumneavoastra.

2. Adresati-va farmaciei pentru care ati optat la inscrierea in cadrul programului si prezentati :

 • Voucher, etapa I, pentru tratamentul medicamentos;

 • Carte de identitate;

 • Reteta eliberata de medicul specialist, semnata de catre dumneavoastra.


In situatia in care tratamentul medical prescris depaseste valoarea voucherului (4.600 de lei), costurile sunt suportate integral de catre beneficiar. 
In situatia in care tratamentul medical achizitionat cu voucherul este mai mic decat 4.600 de lei (valoarea acestuia), nu veti primi rest in bani.

LISTA SERVICIILOR MEDICALE PE CARE NU LE PUTETI ACHIZITIONA CU VOUCHERELE PENTRU PROCEDURI MEDICALE SUNT:

 • investigatii paraclinice preliminare (stabilite de fiecare unitate sanitara conform propriului protocol, daca sunt depistate afectiuni ce pot afecta evolutia tratamentului sau sarcinii);

 • diagnostic genetic al embrionilor;

 • crioconservarea ovocitelor, spermei sau embrionilor;

 • recoltarea chirurgicala a spermatozoizilor.

Decontarea voucherelor FIV

Decontarea voucherelor in cadrul proiectului "O sansa pentru cuplurile infertile" – FIV si FIV 2 se va face pe borderou distinct, corespunzator fiecarui proiect.

Partenerii afiliati transmit la sediul Up Romania documentele aferente obtinerii decontului, pana la data de 5 a fiecarei luni

 • Voucherele in original, stampilate si cu data completata pe verso

 • Factura aferenta produselor si serviciilor medicale pe care fiecare beneficiar le-a achizitionat cu aceste vouchere

 • Borderoul de rambursare completat si primit la semnarea contractului sau apeland serviciul de Relatii Afiliati, de luni pana vineri in intervalul 08:30-17:39: 021.402.82.23. Completati borderou corespunzator proiectului in cadru caruia transmiteti spre decontare voucherele.

Up Romania transmite catre ASSMB centralizatorul pentru obtinerea decontului,

pana pe data de 8 a fiecarei luni 

! Borderoul de rambursare se completeaza pentru fiecare proiect FIV in parte, conform voucherelor acceptate la plata. Nu se accepta rambursarea contravalorii voucherelor emise in cadrul proiectului "O sansa pentru cuplurile infertile" - FIV 2 pe borderoul aferent proiectului "O sansa pentru cuplurile infertile" – FIV.

A.S.S.M.B. verifica documentele de decont si acorda bun de plata.

Up Romania e notificata privind suma de plata pentru fiecare partener afiliat.

Up Romania transfera sumele aprobate de A.S.S.M.B in conturile unitatilor afiliate.

Nicio cheltuiala nu se va deconta fara o notificare scrisa.

Flux pentru decontare vouchere pentru
tratamentul medicamentos

Flux pentru decontare vouchere pentru
proceduri medicale

FLUX PENTRU DECONTAREA VOUCHERELOR PENTRU TRATAMENTUL MEDICAMENTOS


 • Beneficiarul se adreseaza personalului medical din cadrul clinicii, si pe baza unei consultaţii primeste tratamentul medicamentos.

 • Farmacia elibereaza medicamentatia, semneaza reteta si primeste voucherul.

 • In fiecare luna, pana la data de 5 a lunii in curs, transmite catre Up Romania factura si certificatele de conformitate pentru fiecare beneficiar in parte, alaturi de borderoul de rambursare completat.

 • Pana la data de 8 a lunii in curs, Up Romania transmite un centralizator pentru fiecare farmacie in parte cu cererile de decont pentru luna precedenta catre ASSMB.

 • Unitatea de implementare a proiectului, constituita prin decizia Directorului General ASSMB, va verifica realitatea, regularitatea si legalitatea documentelor privind decontul/beneficiar si va da vizele de bun de plata si CFP. Ulterior, Up Romania va fi notificata in legatura cu suma ce trebuie platita farmaciilor pentru fiecare beneficiar in parte.

 • Up Romania nu va deconta nicio cheltuiala fara notificare scrisa din partea ASSMB. 

FLUX PENTRU DECONTAREA VOUCHERELOR PENTRU PROCEDURI MEDICALE


 • Beneficiarul se va adresa clinicii medicale pentru care a optat cu voucher-ul si buletinul.

 • In fiecare luna, pana la data de 5 a lunii in curs, transmite catre Up Romania factura si documentele justificative pentru fiecare beneficiar privind interventiile medicale, alaturi de borderoul de rambursare centralizat.

 • Pana la data de 8 a lunii in curs, Up Romania transmite un centralizator pentru luna precedenta cu cererile de decont pentru fiecare beneficiar pentru luna precedenta catre ASSMB.

 • Unitatea de implementare a proiectului, constituita prin decizia Directorului General ASSMB, va verifica realitatea, regularitatea si legalitatea documentelor privind decontul/beneficiar si vor da bun de plata si CFP. Ulterior, Up Romania va fi notificata privind suma ce va trebui platita de catre acesta unitatilor sanitare pentru fiecare beneficiar in parte.

 • Up Romania nu va deconta nici o cheltuiala fara notificare scrisa din partea ASSMB.

 • In situatia in care in urma punctiei ovariene ovocitele nu se fertilizeaza sau nu exista embrioni pacienta nu mai beneficiaza din partea clinicii de embriotransfer.

Conditii de retragere si renuntare

Retragerea si renuntarea cuplurilor infertile din program: 
Ulterior primirii Deciziei de aprobare, semnarii contractului de acordare a voucherelor si primirii voucherelor, dar anterior utilizarii acestora la farmaciile/unitatile medicale afiliate, Beneficiarul se poate retrage din cadrul proiectului "O sansa pentru cuplurile infertile", respectiv poate renunta la efectuarea procedurii de fertilizare in vitro, pentru motive medicale temeinice, probate cu documente medicale care sa ateste cauze de incompatibilitate a efectuarii procedurilor medicale, precum si pentru alte motive justificate, ce tin de membrii cuplului beneficiar, printr-o notificare scrisa, transmisa fie prin posta cu confirmare de primire, fie personal, sub semnatura de primire, catre A.S.S.M.B., cu conditia restituirii catre A.S.S.M.B. a tuturor costurilor aferente procedurii emiterii voucherelor (96,6 lei/pachet plus TVA) si a eventualelor sume aferente voucherelor, care au fost utilizate pana la data renuntarii, la care vor fi calculate dobanzi de 0,02% pentru fiecare zi de intarziere, conform art. 174 alin.(1)" Dobanzile se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv" si alin.(5) "Nivelul dobanzii este de 0,02% pentru fiecare zi de intarziere" din Codul de procedura fiscala, respectiv penalitati de intarziere de 0,01% pentru fiecare zi de intarziere, conform art. 176 alin.(1), alin.(2) si alin.(3) din Codul de procedura fiscala (1)"Penalitatile de intarziere se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Dispozitiile art. 174 alin. (2) - (4) si art. 175 sunt aplicabile in mod corespunzator";(2)"Nivelul penalitatii de intarziere este de 0,01% pentru fiecare zi de intarziere";(3)"Penalitatile de intarziere nu inlatura obligatia de plata a dobanzilor". Dobanzile si penalitatile se platesc de la data primirii voucher-ului medicamente/voucher-ului proceduri medicale. 

Renuntarea la farmacia pentru care beneficiarul a optat: 
Renuntarea la farmacia pentru care beneficiarul a optat:

Alte solutii Up care te-ar putea interesa

Solutii securizate si de calitate

Emiterea tichetelor cu valoare implica respectarea unor conditii de securitate optima pe care noi le indeplinim cu multa rigurozitate.

1. Perioada de valabilitate 2. Valoarea voucherului pentru medicamente 3. Cadru rezervat informatiilor pentru beneficiar (nume, prenume,CNP) 4. Seria 5. Cod de bare 6. Melanj de fibre in interiorul hartiei ce apar diferit in functie de tipul de lumina la care sunt expuse 7. Microperforatii de siguranta usor de verificat la lumina 8. Holograma bimetal (din cupru si aluminiu), cu reflexii variabile ale carei caracteristici sunt foarte greu de reprodus

9. Informatii referitoare la utilizarea voucherelui, asa cum sunt mentionate si in regulamentul programului 10. Spatiu destinat inscrierii denumirii si stampilei comerciantului declarat eligibil, afiliat la reteaua de parteneri comerciali care accepta voucherele medicamente 11. Spatiu destinat mentionarii datei la care au fost achitate produsele pentru care poate fi utilizat voucherul.

specimen fata elemente securitate voucher proceduri medicale fertilizare up romania

1. Perioada de valabilitate 2. Valoarea voucherului pentru medicamente 3. Cadru rezervat informatiilor pentru beneficiar (nume, prenume,CNP) 4. Seria 5. Cod de bare 6. Melanj de fibre in interiorul hartiei ce apar diferit in functie de tipul de lumina la care sunt expuse 7. Microperforatii de siguranta usor de verificat la lumina 8. Holograma bimetal (din cupru si aluminiu), cu reflexii variabile ale carei caracteristici sunt foarte greu de reprodus

specimen spate elemente securitate voucher proceduri medicale fertilizare up romania

9. Informatii referitoare la utilizarea voucherelui, asa cum sunt mentionate si in regulamentul programului 10. Spatiu destinat inscrierii denumirii si stampilei comerciantului declarat eligibil, afiliat la reteaua de parteneri comerciali care accepta voucherele medicamente 11. Spatiu destinat mentionarii datei la care au fost achitate produsele pentru care poate fi utilizat voucherul.

Emiterea tichetelor cu valoare implica respectarea unor conditii de securitate optima pe care noi le indeplinim cu multa rigurozitate.

1. Perioada de valabilitate 2. Valoarea voucherului pentru medicamente 3. Cadru rezervat informatiilor pentru beneficiar (nume, prenume,CNP) 4. Seria 5. Cod de bare 6. Melanj de fibre in interiorul hartiei ce apar diferit in functie de tipul de lumina la care sunt expuse 7. Microperforatii de siguranta usor de verificat la lumina 8. Holograma bimetal (din cupru si aluminiu), cu reflexii variabile ale carei caracteristici sunt foarte greu de reprodus

9. Informatii referitoare la utilizarea voucherelui, asa cum sunt mentionate si in regulamentul programului 10. Spatiu destinat inscrierii denumirii si stampilei comerciantului declarat eligibil, afiliat la reteaua de parteneri comerciali care accepta voucherele medicamente 11. Spatiu destinat mentionarii datei la care au fost achitate produsele pentru care poate fi utilizat voucherul.

specimen fata elemente securitate voucher proceduri medicale fertilizare up romania

1. Perioada de valabilitate 2. Valoarea voucherului pentru medicamente 3. Cadru rezervat informatiilor pentru beneficiar (nume, prenume,CNP) 4. Seria 5. Cod de bare 6. Melanj de fibre in interiorul hartiei ce apar diferit in functie de tipul de lumina la care sunt expuse 7. Microperforatii de siguranta usor de verificat la lumina 8. Holograma bimetal (din cupru si aluminiu), cu reflexii variabile ale carei caracteristici sunt foarte greu de reprodus

specimen spate elemente securitate voucher proceduri medicale fertilizare up romania

9. Informatii referitoare la utilizarea voucherelui, asa cum sunt mentionate si in regulamentul programului 10. Spatiu destinat inscrierii denumirii si stampilei comerciantului declarat eligibil, afiliat la reteaua de parteneri comerciali care accepta voucherele medicamente 11. Spatiu destinat mentionarii datei la care au fost achitate produsele pentru care poate fi utilizat voucherul.